Pages

Monday, February 28, 2011

Uthibitisho wa Mhe. Lema kuhusu Pinda kuongea uongo Bungeni


Maelezo ya uthibitisho ya Mheshimiwa Godbless Jonathan Lema (mbunge) juu ya kauli ya uwongo iliyotolewa na Waziri Mkuu Mheshimiwa Mizengo P.K. Pinda (mbunge) wakati akijibu maswali kwa Waziri Mkuu katika kikao cha tatu cha mkutano wa pili wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tarehe 10 Februari, 2011Mheshimiwa Spika,Kwa mujibu wa Hansard ya tarehe 10 Februari 2011, nilikuomba “kupata ufafanuzi kwamba Mbunge anaweza akachukua hatua gani kama anaona mtu mwenye nafasi kubwa katika nchi kama Waziri Mkuu analidanganya taifa na kulidanganya Bunge.” Badala ya kunipatia ufafanuzi niliouomba, Mheshimiwa Spika ulitoa kauli ifuatayo, kwa mujibu wa Hansard hiyo: “Mheshimiwa Mbunge, Bunge hili lazima liwe na adabu inayostahili. Kwa hiyo kama tutafanya Bunge letu hili ikawa ni mahali, sasa unataka kusema Waziri Mkuu kwa ahadi aliyoweka ndani ya Bunge hili anadanganya? Kama anadanganya naomba ukaiandike vizuri kabisa kuhusu kudanganya kwake, halafu nitakuambia tufanye nini.”Mheshimiwa Spika,Baada ya maelekezo hayo ya awali, ulitoa maelekezo ya ziada kwamba “nampa mpaka tarehe 14 asubuhi alete maandiko ya kuthibitisha maneno aliyoyasema…. Kwa hiyo tarehe 14 kipindi cha asubuhi atoe maelezo ya kwamba Waziri Mkuu amesema uongo. Maana yake alichosema kwamba Waziri Mkuu amesema uongo sasa anataka tumpe Mwongozo wa namna ya kufanya na akasema aandike. Sasa kifungu hiki cha 64 kinamdai alete maelezo hayo mpaka tarehe 14.”Mheshimiwa Spika,Maneno yote ya Hansard niliyoyanukuu hapo juu yanathibitisha kwamba mimi sikusema Waziri Mkuu amesema uongo, bali niliomba mwongozo wa Spika kuhusu hatua zinazoweza kuchukuliwa na Mbunge endapo kiongozi wa ngazi za juu kama Waziri Mkuu atasema uongo au kulidanganya Bunge. Hata hivyo, kwa vile umenielekeza nitoe maelezo uthibitisho kwamba Waziri Mkuu alisema uongo au kulidanganya Bunge, na kwa kutimiza maelekezo yako, naomba sasa nithibitishe kwamba kauli ya Waziri Mkuu kuhusu matukio yaliyopelekea mauaji ya wananchi wa Arusha na Mbarali yalikuwa ya uongo na kwamba Waziri Mkuu alilidanganya Bunge.1. UONGO WA KWANZA

Mheshimiwa Spika,Waziri Mkuu amenukuliwa kwenye Hansard ya tarehe 10 Februari 2011 akidai kwamba “… tumepoteza maisha ya Watanzania watatu bila sababu.” Huu ni uongo wa kwanza wa Waziri Mkuu Bungeni. Ukweli ni kwamba waliopoteza maisha ni Watanzania wawili – Dennis Michael Shirima na Ismail Omari – na Mkenya mmoja aliyejulikana kwa jina la Paul Njuguna.2. UONGO WA PILI

Mheshimiwa Spika,Kwa mujibu wa Hansard ya tarehe 10 Februari 2011, Waziri Mkuu alitamka maneno yafuatayo kuhusu suala la maandamano ya Arusha: “Mliomba wenyewe mfanye maandamano, hatukukataa, mkakaa na askari pale mkaelewana vizuri. Mkakubaliana kwamba sisi tunafikiri ili tuweze kuwadhibiti vizuri na kuwalinda vizuri, tutumie route moja tu. Wenzangu nyie mkakataa.” Kauli mbili za mwisho kwamba zina maana kwamba Jeshi la Polisi lilipendekeza kwamba njia moja ya maandamano ndiyo itumike na kwamba viongozi wa CHADEMA walikataa pendekezo hilo. Kauli hiyo, Mheshimiwa Spika, ni ya uongo na ilikuwa na lengo la kulidanganya Bunge.Mheshimiwa Spika,Ukweli wa jambo hili ni kwamba tarehe 31 Desemba 2010, Mwenyekiti wa CHADEMA wa Wilaya ya Arusha Mjini alitoa taarifa ya maandishi kwa Mkuu wa Polisi wa Wilaya ya Arusha Mjini yenye kumb. Na. CDM/AR/W/20/10 yenye kichwa cha habari: “TAARIFA YA MAANDAMANO NA MKUTANO WA HADHARA TAREHE 5 JANUARI 2011.” Sehemu ya barua hiyo ilimjulisha Mkuu wa Polisi wa Wilaya kwamba “… CHADEMA (Wilaya ya Arusha Mjini) tutakuwa na maandamano ya amani tarehe 5 Januari 2011 yatakayohitimishwa na mkutano wa hadhara katika viwanja wa NMC – unga Ltd.” Aidha, barua hiyo ilipendekeza njia ifuatayo ya maandamano hayo: “Maandamano hayo yataanzia maeneo ya Phillips saa NNE asubuhi, kuelekea Sanawari, Mianzini, Stand Kuu kuelekea Mnara wa Azimio, kupitia Polisi – Manispaa – Clock Tower kushukia Sokoine Road, kasha Friends’ Corner na kuingia viwanja vya NMC.” Nakala ya taarifa hiyo ya CHADEMA kwa Jeshi la Polisi Wilaya ya Arusha Mjini imeambatanishwa katika maelezo haya kama Kielelezo ‘A.’Mheshimiwa Spika,Mnamo tarehe 2 Januari 2011, Mwenyekiti wa CHADEMA Wilaya ya Arusha Mjini alimwandikia Mkuu wa Polisi wa Wilaya ya Arusha Mjini barua nyingine yenye kumb. Na. CDM/AR/W/20.1/11 ambapo alimjulisha kwamba “msafara wetu utabaki kama tulivyoainisha kwenye barua (ya tarehe 31 Desemba 2010.)” Vile vile barua hiyo ilimjulisha Mkuu wa Polisi wa Wilaya juu ya “… vituo maalumu vya wananchi kukutana ili baada ya hapo waweze kujiunga na maandamano (msafara mkuu).” Nakala ya barua ya tarehe 2 Januari 2011 nayo imeambatanishwa kama Kielelezo ‘B’ kwenye maelezo haya.Kwa ushahidi huu wa maandishi, ni wazi kwa hiyo kwamba kauli ya Waziri Mkuu kwamba Jeshi la Polisi la Wilaya ya Arusha Mjini ndio waliopendekeza njia ya maandamano ilikuwa ni ya uongo na/au ililenga kulidanganya Bunge.Mheshimiwa Spika,Mnamo tarehe 3 Januari 2011 viongozi wa CHADEMA wa Wilaya ya Arusha Mjini walikutana na Mkuu wa Polisi wa Wilaya na Kamanda wa Polisi wa Mkoa wa Arusha ili kujadili masuala mbali mbali yanayohusu maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 5 Januari. Moja ya mambo yaliyojadiliwa katika mkutano huo ndani ya Ofisi ya Kamanda wa Polisi wa Mkoa ilikuwa ni kuchagua njia muafaka zaidi ya maandamano hayo. Kufuatia mazungumzo hayo, mnamo tarehe 4 Januari 2011 Mkuu wa Polisi wa Wilaya ya Arusha SSP Zuberi Mwombeji alimwandikia Mwenyekiti wa CHADEMA Wilaya ya Arusha Mjini kumjulisha kwamba “kimsingi mmekubaliwa kufanya maandamano na mkutano wenu wa hadhara tarehe 5 Januari 2011….”Katika barua hiyo, Mkuu wa Polisi aliitaka CHADEMA ichague moja kati ya njia mbili za maandamano ambazo zilijadiliwa na kukubaliwa katika mkutano wa tarehe 3 Januari, yaani njia ya “kuanzia Phillips, Sanawari Mataa, kushuka na barabara ya AICC, Goliondoi, Sokoine Road, Friends Corner na kuingia uwanja wa NMC”; au “kuanzia Phillips, sanawari Mataa, Mianzini Mataa, Florida Annex, Stand, CRDB Bank, Friends’ Corner hadi uwanja wa NMC.” Nakala ya barua ya Mkuu wa Polisi wa Wilaya yenye kumb. Na. AR/B.5/VOL.II/63 imeambatanishwa kama Kielelezo ‘C’ kwenye maelezo haya. Siku hiyo hiyo ya tarehe 4 Januari 2011 Mwenyekiti wa CHADEMA Wilaya alimtaarifu Mkuu wa Polisi Wilaya kwamba maandamano yangepitia njia ya Phillips, Sanawari Mataa, Mianzini Mataa, Florida Annex, Stendi Kuu ya Mabasi, CRDB Bank, Friends’ Corner na kuingia viwanja wa NMC – Unga Ltd.Kufuatana na mtiririko huu wa matukio, sio kweli kwamba Polisi ndio waliopendekeza njia ya maandamano na wala sio kweli kwamba CHADEMA walikataa njia hiyo iliyopendekezwa na Jeshi la Polisi. Kwa hiyo, kauli ya Waziri Mkuu Bungeni kwamba Polisi walipendekeza njia ya maandamano na CHADEMA wakaikataa ilikuwa ni kauli ya uongo na yenye lengo la kulidanganya Bunge.3. UONGO WA TATU

Mheshimiwa Spika,Aya ya tatu ya kauli ya Waziri Mkuu inadai kwamba Jeshi la Polisi lilizuia maandamano ya CHADEMA kihalali lakini CHADEMA wakaamua “… kufanya maandamano yale bila kujali kabisa kwamba utaratibu uliokuwa wamekubaliana mmeukiuka wenyewe.” Kauli hii ya Waziri Mkuu ni ya uongo na ilikuwa na lengo la kudanganya Bunge. Kwanza kabisa, utaratibu wa Jeshi la Polisi kupiga marufuku maandamano ulikuwa ni ukiukaji wa sheria husika za nchi yetu.Mheshimiwa Spika,Kwa mujibu wa Sheria ya Jeshi la Polisi, mara baada ya taarifa ya maandamano na mkutano wa hadhara wa CHADEMA kutolewa kwa Mkuu wa Polisi wa Wilaya, njia pekee halali ya kusitisha maandamano na mkutano uliopangwa ilikuwa ni kwa Mkuu wa Polisi wa Wilaya ya Arusha kutoa amri ya kusitisha maandamano na mkutano huo. Sheria hiyo inasema wazi kwamba Ofisa wa Polisi aliyepewa taarifa ya maandamano au mkutano wa hadhara hatatoa amri ya kuzuia au kusitisha maandamano au mkutano huo “isipokuwa tu kama amejiridhisha kwamba maandamano au mkutano huo unaweza kusababisha uvunjifu wa amani au kuhatarisha usalama na/au utulivu wa umma au kutumiwa kwa malengo haramu.”Aidha, kwa mujibu wa Sheria ya Vyama vya Siasa, chama cha siasa kikishatoa taarifa ya mkutano kinaruhusiwa kufanya mkutano huo isipokuwa tu na kama kitapokea amri kutoka kwa ofisa wa polisi mwenye mamlaka ya eneo husika ikielekeza kwamba mkutano huo usifanyike kama ilivyopangwa. Na chini ya sheria hii vile vile, ofisa wa polisi aliyepewa taarifa ya mkutano haruhusiwi kutoa amri ya kuzuia au kusitisha maandamano au mkutano huo mpaka atakapojiridhisha kwamba mkutano au maandamano hayo yana lengo la kutekeleza au kutumiwa kwa malengo haramu; au kama maandamano au mkutano huo unaweza au umelenga kusababisha uvunjifu wa amani au kuhatarisha usalama na/au utulivu wa umma katika eneo husika.Mheshimiwa Spika,Kwa vyovyote vile, kwa mujibu wa Sheria ya Jeshi la Polisi na Sheria ya Vyama vya Siasa, amri ya kuzuia na/au kusitisha maandamano au mkutano wa hadhara uliotolewa taarifa ni lazima itolewe na Mkuu wa Polisi wa Wilaya na ni lazima iwe ni ya maandishi. CHADEMA haijawahi kupokea wala kuonyeshwa amri ya Mkuu wa Polisi wa Wilaya ya Arusha ya kupiga marufuku maandamano ambayo Mkuu huyo huyo wa Polisi wa Wilaya alikuwa ameyaruhusu kwa maandishi! Aidha, tumeona taarifa ya Jeshi la Polisi iliyotolewa na Ofisi ya Inspekta Jenerali wa Polisi tarehe 13 Januari 2011 ambayo imedai kwamba CHADEMA iliandikiwa barua yenye kumb. Na. ARR/B.5/1/VOL.VIII/24 ya tarehe 4 Januari 2011 iliyoandikwa na “Jeshi la Polisi mkoani Arusha kwa mujibu wa sheria … kusitisha maandamano hayo ya CHADEMA….” Madai hayo hayana ukweli wala msingi wowote kisheria kwa sababu Kamanda wa Polisi wa Mkoa hana mamlaka yoyote kisheria ya kusitisha au kupiga marufuku maandamano au mikutano ya hadhara. Mtu pekee mwenye mamlaka hayo chini ya Sheria ya Jeshi la Polisi na Sheria ya Vyama vya Siasa ni ‘ofisa polisi mwenye mamlaka ya eneo’ la mkutano, kwa maana nyingine, Mkuu wa Polisi wa Wilaya!Aidha, tuna taarifa kwamba jioni ya tarehe 4 Januari 2011 Inspekta Jenerali wa Polisi Saidi Mwema alitangaza kwenye vyombo vya habari kwamba maandamano na mkutano wa hadhara wa CHADEMA yamepigwa marufuku kutokana na kuwepo kwa ‘taarifa za kiintelijensia’ kwamba kutakuwa na uvunjifu wa amani wakati wa maandamano na/au mkutano huo wa hadhara. Tangazo hilo la Inspekta Jenerali wa Polisi lilikuwa haramu na ni ukiukaji wa makusudi wa Sheria ya Jeshi la Polisi na Sheria ya Vyama vya Siasa kwa sababu Inspekta Jenerali wa Polisi hana mamlaka yoyote kisheria ya kuzuia au kuruhusu maandamano na mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Vile vile utaratibu wa kutoa amri za kuzuia ama kusitisha maandamano na mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kwa kutumia matangazo ya televisheni na/au waandishi wa habari ni utaratibu mgeni katika nchi ya Tanzania na hautambuliwi kabisa na sheria hizo!Mheshimiwa Spika,Hata kama ‘taarifa za kiintelijensia’ alizozisema Inspekta Jenerali wa Polisi Saidi Mwema zilikuwa na ukweli - kwamba kulikuwa na uwezekano wa uvunjifu wa amani iwapo maandamano na mkutano wa hadhara wa CHADEMA ungeendelea kama ilivyokuwa imepangwa - bado Jeshi la Polisi la Tanzania lisingepaswa kutoa amri ya kuzuia na/au kusitisha maandamano na mkutano wa hadhara wa CHADEMA. Hii ni kwa sababu, kuzuia na/au kusitisha maandamano sio hatua pekee inayoweza kuchukuliwa kisheria na Jeshi la Polisi la Tanzania. Kwa mujibu wa Sheria ya Vyama vya Siasa, kila chama ambacho kimesajiliwa ‘kina haki ya kupatiwa ulinzi na msaada wa vyombo vya ulinzi kwa malengo ya kuwezesha mikutano yenye amani na utulivu.’ Swali la kumuuliza Waziri Mkuu hapa ni kwamba kama kweli kulikuwa na ‘taarifa za kiintelijensia’ za uwezekano wa uvunjifu wa amani, kwa nini Jeshi la Polisi lililokuwa na taarifa hizo halikutoa ulinzi wa kutosha kwa waandamanaji?Mheshimiwa Spika,Hata kama maandamano na mkutano wetu wa hadhara yangekuwa yamepigwa marufuku kwa mujibu wa Sheria ya Jeshi la Polisi na Sheria ya Vyama vya Siasa – kitu ambacho hakikufanyika – bado CHADEMA ilikuwa na uhalali wa kuendelea na maandamano hayo na kufanya mkutano kama ilivyopangwa. Hii ni kwa sababu Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua na kulinda uhuru wa wananchi ‘kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, kuchanganyika, kushirikiana na watu wengine, na kwa ajili hiyo kutoa mawazo yake hadharani….’ Aidha, kwa mujibu ibara ya 64(5) ya Katiba, “… Katiba hii itakuwa na nguvu ya sheria katika Jamhuri nzima ya Muungano na endapo sheria nyingine yoyote itakiuka mashrti yaliyomo katika Katiba hii, Katiba ndiyo itakuwa na nguvu, na sheria hiyo nyingine, kwa kiasi inachokiuka Katiba, itakuwa batili.” Hii ina maana kwamba hata kama Sheria ya Jeshi la Polisi na Sheria ya Vyama vya Siasa inaruhusu Jeshi la Polisi kukataza na/au kusitisha maandamano, Sheria hizo zitakuwa ni batili kwa kiasi cha ukiukwaji wao wa masharti ya ibara ya 20(1) ya Katiba inayotoa uhuru wa kufanya maandamano ya amani na mikutano ya hadhara.4. UONGO WA NNE

Mheshimiwa Spika,Uongo wa nne aliousema Waziri Mkuu unahusu sababu ya kusitishwa kwa maandamano ya amani ya tarehe 5 Januari 2011. Kwa mujibu wa Hansard, Waziri Mkuu alitamka: “Sasa mkaamua kufanya maandamano yale bila kujali kabisa kwamba utaratibu uliokuwa wamekubaliana mmeukiuka wenyewe. Mheshimiwa Spika, sasa kilichotokea pale ni namna ya kuzuia hayo maandamano....” Kauli hii ya Waziri Mkuu ni ya uongo kwa sababu inapingana moja kwa moja na taarifa rasmi ya Jeshi la Polisi iliyotolewa na Ofisi ya Inspekta Jenerali wa Polisi tarehe 13 Januari 2011.Kwa mujibu wa taarifa hiyo, “Jeshi la Polisi lilichukua hatua ya kuwaamuru waandamanaji kusitisha maandamano hayo mara moja baada ya kuona kwamba yataleta uvunjifu wa amani kutokana na jazba ya waandamanaji hao.” Wakati Waziri Mkuu – ambaye hakuwepo Arusha - anadai Bungeni kwamba maandamano yalisitishwa kwa sababu yalikiuka utaratibu, Jeshi la Polisi – lililokuwa na mamia ya askari polisi kwenye eneo la tukio – linasema kwenye taarifa rasmi kwamba maandamano hayo yalisitishwa kwa sababu ya jazba ya waandamanaji!. Taarifa ya IGP kama kielelezo “D”5. UONGO WA TANO

Mheshimiwa Spika,Uongo wa tano wa Waziri Mkuu unahusu kauli yake juu ya umbali kati ya Kituo Kikuu cha Polisi cha Arusha na mahali walipouawa waandamanaji watatu na wengine wengi kujeruhiwa. Kwa mujibu wa Hansard, Waziri Mkuu alitamka yafuatayo kuhusu jambo hili: “Mpaka mmekaribia mita 50 muweze kuingia kituo cha Polisi. Police was left with no option kwa kujua tu kwamba kama mkiingia hatujui litakalotokea ni kitu gani. Katika purukushani ile, masikini wale marehemu wale watatu wakapoteza maisha.”Kwa mara nyingine tena kauli ya Waziri Mkuu Bungeni inapingana na kauli ya Jeshi la Polisi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya Jeshi hilo, “walipokaribia kituo Kikuu cha Polisi cha Kati umbali wa kama mita 50 huku wakirusha mawe, chupa, fimbo, nondo, mapanga na visu, amri halali na tahadhari za msingi zilizotolewa kuwataka watawanyike mara moja. Wafuasi hao walikaidi amri na kuzidi kukaribia kituo kwa lengo la kutimiza azma yao ya kukivamia.” Hapa maana ni kwamba waandamanaji walishapita huo umbali wa mita 50! Baada ya hapo, kufuatana na taarifa ya Jeshi la Polisi, hatua zifuatazo zilichukuliwa:

(i) Hatua ya kwanza, yalipigwa mabomu ya machozi, onyo ambalo lilipuuzwa na wakaendelea kusonga mbele;

(ii) Hatua ya pili, zilitumika risasi za baridi na mabomu ya vishindo bado walikaidi na kuzidi kukaribia kituo cha Polisi;

(iii) Hatua ya tatu, zilipigwa risasi juu za onyo bado wakaendelea kusonga mbele.

Mheshimiwa Spika,Baada ya hatua zote hizo kushindikana kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Polisi, “kilichofuatia ni mapambano ya ana kwa ana kati ya askari na waandamanaji waliokuwa wakisonga mbele kuvamia kituo. Katika mazingira hayo risasi za moto ililazimika kutumika. Matokeo ya tafrani hiyo, watu 14 walijeruhiwa na kufikishwa hospitalini ambapo watatu kati yao walifariki dunia wakipatiwa matibabu.”Mheshimiwa Spika,Kama ni kweli hatua zote zilizoelezwa hapo juu zilichukuliwa na Jeshi la Polisi basi ni wazi kwamba watu waliouawa au kujeruhiwa waliuawa au kujeruhiwa kwenye uzio au mlango wa Kituo Kikuu cha Polisi mjini Arusha! Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, kama ilivyo kwa kauli ya Waziri Mkuu, taarifa ya Jeshi la Polisi vile vile ni ya uongo mtupu. Kwa ushahidi wa picha za video tulio nao, marehemu mmoja aliuawa kwenye eneo la Mianzini ambalo liko zaidi ya kilometa tatu kutoka Kituo Kikuu cha Polisi cha Arusha. Aidha, marehemu wa pili alipigiwa risasi katika eneo la Kaloleni ambalo nalo liko zaidi ya kilometa moja kutoka kituo hicho. Ushahidi wa video unaungwa mkono na ushahidi wa watu walioshuhudia mauaji hayo wenyewe.6. UONGO WA SITA

Mheshimiwa Spika,Uongo wa sita wa Waziri Mkuu unatokana na kauli yake kwamba “... kama Mheshimiwa Mbowe na chama chako mngeliamua kushirikiana na Serikali hii mkafanya ule mkutano kama tulivyokubaliana haya yote yasingetokea.” Ukweli ni kwamba mkutano wenyewe uliohutubiwa na Dr. Wilbrod Slaa na Mheshimiwa Philemon Ndesamburo ulishambuliwa kwa mabomu ya machozi na maji ya kuwashawasha na kutawanywa kabla ya makundi ya watu kurudi kwenye mkutano na Dr. Slaa na Mheshimiwa Ndesamburo kuendelea kuhutubia!Aidha, ushahidi wa maandishi kati ya CHADEMA na Jeshi la Polisi Wilaya ya Arusha unaonyesha wazi kwamba CHADEMA walikubaliana na matakwa ya Jeshi la Polisi kwa kuchagua njia moja ya maandamano. Hata viongozi waliokamatwa wakati wa maandamano hayo walikamatiwa kati ya eneo la Sanawari na Mianzini wakiandamana kwa kutumia moja ya njia zilizopendekezwa na Mkuu wa Polisi wa Wilaya! Na gari iliyokuwa imewabeba Mheshimiwa Lucy Owenya na mke wa Dr. Slaa ilishambuliwa na kuvunjwa vioo na Mheshimiwa Owenya na Mama Slaa kuumizwa na askari polisi katika eneo la Sanawari Mataa wakati wakiwa katika njia ya maandamano iliyopendekezwa na Mkuu wa Polisi wa Wilaya. Ni wazi, kwa hiyo, kwamba, waliovunja makubaliano juu ya maandamano na mkutano wa hadhara walikuwa ni Kamanda wa Polisi wa Mkoa ACP Thobias Andengenye na Inspekta Jenerali wa Polisi Saidi Mwema walioamua kuingilia maamuzi ya Mkuu wa Polisi wa Wilaya ya Arusha na kuyapiga marufuku maandamano hayo.7. UONGO WA SABA

Mheshimiwa Spika,Katika jibu lake kwa swali la Mheshimiwa Martha Umbulla, Waziri Mkuu alidai kwamba mkutano wa Baraza la Madiwani wa kumchagua Meya, Naibu Meya na Wenyeviti wa Kamati ulianza “wajumbe wote 31 wakiwepo....” Hii ni kauli ya uongo. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 ya Kanuni za Kudumu za Mikutano na Shughuli za Halmashauri ya Manispaa ya Arusha za 2003, “kila mjumbe anayehudhuria mkutano wa Halmashauri au Kamati yoyote ya Halmashauri ambamo yeye ni mjumbe ataweka sahihi yake kwenye Rejesta ya mahudhurio inayotunzwa na Mkurugenzi kwa ajili hiyo.” Kwa kufuatana na orodha ya mahudhurio ya mkutano wa tarehe 17 Desemba, walikuwepo madiwani 16 wote wakiwa madiwani wa Chama cha Mapinduzi (CCM)!Kwa Waziri Mkuu kusimama na kuliambia Bunge kwamba wajumbe wote 31 wa Halmashauri ya Jiji la Arusha walikuwepo tarehe 17 Desemba 2010 wakati Rejesta ya mahudhurio inaonyesha kwamba ni wajumbe 16 tu ndio walioweka sahihi zao kwenye Rejesta hiyo ni uongo wa wazi. Angalia Kielelezo “E”Mheshimiwa Spika,Waziri Mkuu alitoa kauli ya uongo tena pale aliposema kwamba mgombea wa CCM alishinda kura za meya “walikuwa wanashindana mmoja wa CHADEMA, mmoja wa CCM.” Kwa mujibu wa orodha ya mahudhurio ya mkutano wa tarehe 18 Desemba 2010 uliomchagua Meya, waliokuwepo ni madiwani 17 ambao kati yao, 16 walikuwa wa CCM na mmoja alitoka chama cha TLP. Hakukuwepo na mjumbe hata mmoja wa CHADEMA. Na hii haishangazi kwa sababu ratiba ya mkutano huo inaonyesha kwamba siku ya tarehe 18 Desemba 2010 ilitakiwa kuwa siku ya mafunzo ya Madiwani yaliyokuwa yafanyike Olasiti Garden. Madiwani wa CHADEMA ambao hawakuwepo kwenye mkutano wa tarehe 17 Desemba wasingeweza kujua kwamba ratiba ya mafunzo ilikuwa imebadilishwa na kuwa ratiba ya uchaguzi wa Meya! Ratiba ya shughuli za tarehe 18.12.2010 kielelezo “F”8. UONGO WA NANE

Mheshimiwa Spika,Uongo wa nane wa Waziri Mkuu ni kauli yake kwamba “... utaratibu uliofuatwa ulikuwa sahihi kabisa, haukukosewa kitu chochote. Meya ni halali kabisa, alipatikana kihalali kabisa.” Huu ni uongo mtupu. Chini ya kanuni ya 8(3) ya Kanuni za Halmashauri, “akidi katika mkutano wa kawaida wa mwaka na mkutano wa kwanza wa Halmashauri itakuwa theluthi mbili ya wajumbe wote wa Halmashauri.” Kwa kusoma kanuni ya 8(3) pamoja na kanuni ya 9, ni wazi kwamba Mwenyekiti na Makamu Mwenyekiti wa Halmashauri wanatakiwa kuchaguliwa na mkutano wa kwanza wa Halmashauri. Ili kukidhi matakwa ya kanuni hizi, mkutano wa uchaguzi wa Meya na Makamu Meya wa Arusha ulipaswa kuwa si chini ya wajumbe 21 ambao ni theluthi mbili ya wajumbe wote wa Halmashauri hiyo. Kwa maana hiyo, mkutano wa tarehe 18 Desemba haukuwa mkutano halali na viongozi wa Halmashauri waliochaguliwa na mkutano huo hawawezi kuwa halali!9. UONGO WA TISA

Mheshimiwa Spika,Uongo wa tisa aliousema Waziri Mkuu Bungeni uko kwenye kauli ifuatayo: “Mheshimiwa Spika, yaani hata kwa hesabu tu za kawaida za mtoto wa darasa la kwanza hakuna namna ambavyo kwa hali ilivyokuwa kwamba mna CHADEMA wajumbe 14, una CCM 16 utashindaje?” Hapa Waziri Mkuu alitaka kuaminisha Bunge kwamba hata kama wajumbe wa CHADEMA wangehudhuria kwenye mkutano huo bado wasingeshinda kwa sababu wajumbe wa CCM walikuwa wengi zaidi ya wajumbe wa CHADEMA. Lakini kwenye hotuba hiyo hiyo Waziri Mkuu alitoa kauli ifuatayo kuhusu matokeo ya uchaguzi wa Naibu Meya wa Halmashauri hiyo ya Arusha: “Wakaingia awamu ya pili ya kumtafuta Naibu Meya, wakapiga kura, Mjumbe wa kutoka TLP akashinda, CCM alishindwa hakupata kura hata moja, CHADEMA hawakupata kura hata moja...”!Mheshimiwa Spika,Kwa akili za kawaida za mtoto wa darasa la kwanza kama iliwezekana kwa mgombea wa TLP ambaye yuko peke yake katika Halmashauri ya Jiji la Arusha kupata kura za wajumbe wote wa CCM na kumshinda mgombea wa CCM ambaye – kwa kauli ya Waziri Mkuu – hakupata kura hata moja, je, ingeshindikanaje kwa mgombea wa CHADEMA yenye wajumbe 14 kushinda? Swali ni muhimu hasa hasa kwa vile chini ya kanuni ya 9(1) ya Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Jiji la Arusha inasema kwamba kura ya kumchagua Mwenyekiti na Makamu wake itakuwa ni ya siri! Na kama inavyofahamika, katika uchaguzi wa Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Hai, ni mgombea wa CHADEMA ndiye aliyeshinda pamoja na kwamba CCM ina wajumbe wengi zaidi katika Halmashauri hiyo!10. UONGO WA KUMI

Mheshimiwa Spika,Waziri Mkuu aliulizwa swali la nyongeza na Kiongozi wa Kambi rasmi ya Upinzani Bungeni kama Serikali iko tayari kuunda tume ya uchunguzi ya kimahakama kutafuta ukweli wa matukio ya Arusha na “... vile vile kuchukua hatua kwa wale wanaohusika.” Swali hilo liliulizwa pia na Mheshimiwa Martha J. Umbulla aliyetaka kujua kama Serikali itachukua hatua kuwaadhibu CHADEMA kwa kile alichokiita kuhusika na vurugu za Arusha “... ili tukio kama hilo lisirudie katika chaguzi za nchi yetu?” Waziri Mkuu alijibu: “Mimi nadhani hili ... wala si suala pengine la kusema ichukue hatua dhidi ya CHADEMA hapana.” Waziri Mkuu alitilia mkazo kwamba Serikali haina mpango wa kuwachukulia hatua CHADEMA kwa kusema: “Nataka niwaombe sana, hili hatuwezi kama Serikali tukasema tutaichukulia hatua CHADEMA....”. Angalia hansard ya tarehe 10-02-2011 kielelezo “G”Mheshimiwa Spika,Watanzania wawili na raia wa nchi jirani na yenye uhusiano mzuri na nchi yetu waliuawa wakati wa vurugu za Arusha. Watu wengine wengi walijeruhiwa kwa kupigwa risasi, mabomu, virungu na mabuti ya polisi. Kama taarifa za Jeshi la Polisi na kauli ya Waziri Mkuu ni za kweli, vurugu hizo zilihusisha pia mashambulizi na uharibifu wa mali za Serikali kama vile vituo vya Polisi na mali za watu binafsi na za vyama vya siasa hususan CCM. Aidha, kama kauli ya Jeshi la Polisi nay a Waziri Mkuu ni za kuaminiwa, madhara yote haya yalitokana na uchochezi uliofanywa na viongozi wa ngazi za juu wa CHADEMA na ambao wametajwa kwa majina.Mheshimiwa Spika,Kama yote haya ni ya kweli na sio porojo za kisiasa, Watanzania wanapaswa kuambiwa ni kwa nini Serikali hii haiko tayari kuwachukulia hatua za kisheria wale wote waliohusika na matukio haya? Kwa nini Serikali imeamua kwamba ni busara kuwafungulia mashtaka ya kosa dogo la kufanya maandamano kinyume cha sheria badala ya kuwashtaki kwa makosa makubwa kama kusababisha mauaji, au uchochezi, au kujaribu kuchoma majengo moto au makosa ya aina hiyo ambayo yana adhabu kubwa zaidi ya kosa waliloshtakiwa nalo? Kukataa kuchukua hatua stahili kuna tafsiri moja tu: CHADEMA hawakuhusika katika vurugu za Arusha na kwa hiyo kauli ya Waziri Mkuu Bungeni ni ya uongo na yenye lengo la kulidanganya Bunge!HITIMISHO

Mheshimiwa Spika,Kanuni ya 63(1) ya Kanuni za Kudumu za Bunge, Toleo la 2007, inasema “… ni marufuku kabisa kusema uongo Bungeni na kwa sababu hiyo, Mbunge yeyote anapokuwa akisema Bungeni ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anatoa kauli au maelezo kuhusu jambo au suala ambalo yeye mwenyewe anaamini kuwa ni la kweli na siyo jambo la kubuni au la kubahatisha tu.” Hii pia ni msingi wa kanuni ya 64(1)(a) ya Kanuni za Bunge.Kama nilivyothibitisha katika maelezo haya, Waziri Mkuu amesema uongo na/au kutoa taarifa ambazo hazina ukweli Bungeni. Kanuni ya 63(5) inaelekeza cha kufanya inapothibitika kuwa Mbunge amesema uongo Bungeni: “Spika au Mbunge mwingine yeyote, baada ya kutoa maelezo mafupi ya ushahidi unaotilia mashaka ya dhahiri kuhusu ukweli wa kauli au usemi au maelezo juu ya jambo au suala ambalo Mbunge amelisema Bungeni, anaweza kumdai Mbunge huyo atoe uthibitisho wa ukweli wa kauli au usemi au maelezo yake na kama atashindwa kufanya hivyo, afute kauli au usemi au maelezo yake hayo.” Naomba kuchukua nafasi hii kumtaka Waziri Mkuu atoe uthibitisho wa ukweli wa kauli au usemi au maelezo yake Bungeni siku ya tarehe 10 Februari 2011 na kama atashindwa kufanya hivyo, afute kauli au usemi au maelezo yake hayo na kutubu kwa Mungu!Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha!

Godbless Jonathan LemaMbunge wa jimbo la Arusha Mjini

ramani ya tovuti kanusho la hatia © 2011 chadema.or.tz tuandikie mtunza tovuti

Imesasaishwa 2011-02-18 Mabadiliko ya Kweli, Uhuru wa Kweli juu

Thursday, February 24, 2011

Gadhafi forces strike back at Libya uprising

AP/Xinhua, Nasser Nouri

A man holds an automatic machine gun in front of a tank in the east Libyan city of Al Bayda. More photos »

AP – Libyan citizens stand atop a destroyed armored vehicle at Al-Katiba military base, in Benghazi, Libya, …

By PAUL SCHEMM and SARAH EL DEEB, Associated Press Paul Schemm And Sarah El Deeb, Associated Press – Thu Feb 24, 6:18 pm ET

BENGHAZI, Libya – Foreign mercenaries and Libyan militiamen loyal to Moammar Gadhafi tried to roll back the uprising against his rule that has advanced closer to his stronghold in Tripoli, attacking two nearby cities in battles that killed at least 17 people. But rebels made new gains, seizing a military air base, as Gadhafi blamed Osama bin Laden for the upheaval.The worse bloodshed was in Zawiya, 30 miles (50 kilometers) west of the capital Tripoli. An army unit loyal to Gadhafi opened fire with automatic weapons on a mosque where residents — some armed with hunting rifles for protection — have been holding a sit-in to support protesters in the capital, a witness said.The troops blasted the mosque's minaret with an anti-aircraft gun. A doctor at a field clinic set up at the mosque said he saw the bodies of 10 dead, shot in the head and chest, as well as around 150 wounded. A Libyan news website, Qureyna, put the death toll at 23 and said many of the wounded could not reach hospitals because of shooting by "security forces and mercenaries."A day earlier, an envoy from Gadhafi had come to the city from Tripoli and warned the protesters: "Either leave or you will see a massacre," the witness said. On Tuesday night, Gadhafi himself called on his supporters to hunt down opponents in their homes.Zawiya, a key city close to an oil port and refineries, is the nearest population center to Tripoli to fall into the hands of the anti-Gadhafi rebellion that began Feb. 15. Hundreds have died in the unrest.Most of the eastern half of Libya has already broken away, and diplomats, ministers and even a high-ranking cousin have abandoned Gadhafi, who has ruled Libya for 41 years. He is still believed to be firmly in control only of the capital, some towns around it, the far desert south and parts of Libya's sparsely populated center.Gadhafi's crackdown has been the harshest by any Arab leader in the wave of protests that has swept the Middle East the past month, toppling the presidents of Libya's neighbors — Egypt and Tunisia. The New York-based Human Rights Watch has put the death toll in Libya at nearly 300, according to a partial count. Italy's Foreign Minister Franco Frattini said estimates of some 1,000 people killed were "credible."The upheaval in the OPEC nation has taken most of Libya's oil production of 1.6 million barrels a day off the market, and crude prices have jumped 20 percent to two-year highs in just a week — reaching $99.77 per barrel in afternoon trading in New York and $114.20 in London on Thursday. Most of the oil goes to Europe.Click image to see photos of protests in Libya

Reuters/Asmaa WaguihHours after the attack in Zawiya, Gadhafi called in to state TV and in a rambling speech expressed condolences for the dead but then angrily scolded the city's residents for siding with the uprising.He blamed the revolt on bin Laden and teenagers hopped up on hallucinogenic pills given to them "in their coffee with milk, like Nescafe.""Shame on you, people of Zawiya, control your children," he said, addressing residents of the city outside Tripoli where the mosque attack took place. "They are loyal to bin Laden," he said of those involved in the uprising. "What do you have to do with bin Laden, people of Zawiya? They are exploiting young people ... I insist it is bin Laden."Gadhafi quickly condemned the Sept. 11 attacks that bin Laden masterminded, saying: "We have never seen such a horrific and terrifying act performed in such a exhibitionist manner." He cracked down on his country's Muslim militants, including those linked to al-Qaida. But in 2009, he said bin Laden had shown signs that he is open to dialogue and recommended that President Barack Obama seek an opening with the terrorist leader.Thousands massed in Zawiya's main Martyrs Square by the Souq Mosque after the attack, shouting for Gadhafi to "leave, leave," the witness said. "People came to send a clear message: We are not afraid of death or your bullets," he said.In the latest blow to the Libyan leader, a cousin who is one of his closest aides, Ahmed Gadhaf al-Dam, announced that he has defected to Egypt in protest against the regime's bloody crackdown, denouncing what he called "grave violations to human rights and human and international laws."Gadhaf al-Dam is one of the highest level defections to hit the regime so far, after many ambassadors around the world, the justice minister and the interior minister all sided with the protesters. Gadhaf al-Dam belonged to Gadhafi's inner circle, served as his liaison with Egypt and frequently appeared by his side.The regime's other attempt to take back lost territory came east of Tripoli. Pro-Gadhafi militiamen — a mix of Libyans and foreign mercenaries — assaulted a small airport outside Libya's third largest city, Misrata, about 120 miles (200 kilometers) from the capital.Militiamen with rocket-propelled grenades and mortars barraged a line of government opponents who were guarding the airport, some armed with rifles, said one of the rebels who was involved in the battle.During the fighting, the airport's defenders seized an anti-aircraft gun used by the militias and turned it against them, he said.At the same time, officers from an air force school near the airport mutinied and, along with residents, overwhelmed an adjacent military air base where Gadhafi loyalists were holed up, a medical official at the base said. The air force personnel disabled fighter jets at the base to prevent them from being used against the uprising, he said.The medical official said seven people were killed in the fighting at the airport — six from the opposition camp and one from the attackers — and 50 were wounded, including a six-year-old girl and her 11-year-old sister."Now Misrata is totally under control of the people, but we are worried because we are squeezed between Sirte and Tripoli, which are strongholds of Gadhafi," he said.The doctor, medical officials and witnesses around Libya spoke on condition of anonymity for fear of reprisals.Gadhafi's crackdown has so far helped him maintain control of Tripoli, home to about a third of Libya's 6 million population. But the uprising has divided the country and raised the specter of civil war.In cities across the east, anti-Gadhafi forces rose up and overwhelmed government buildings and army bases, joined in many cases by local army units that defected. In those cities, tribal leaders, residents and military officers have formed local administrations, passing out weapons looted from the security forces' arsenals.They now control a swath of territory from the Egyptian border in the east, across nearly half Libya's 1,000-mile (1,600-kilometer) Mediterranean coast to the key oil port of Breqa, about 440 miles (710 kilometers) east of Tripoli.Libyan Parliament Speaker Mohammed Abul-Qassim al-Zwai, asked whether the government planned to send relief to the rebel-controlled east, told reporters in Tripoli: "We cannot supply these areas because they are chaotic. Police stations have been attacked."International momentum has been building for action to punish Gadhafi's regime for the bloodshed.The Swiss government on Thursday ordered a freeze of any assets in Switzerland belonging to Gadhafi. The European Union pushed for Libya to be suspended from the U.N.'s top human rights body over possible crimes against humanity and for the U.N. Security Council to approve a probe into "gross and systematic violations of human rights by the Libyan authorities."Obama said Wednesday that the crackdown "is outrageous and it is unacceptable," and he directed his administration to prepare a full range of options, including possible sanctions that could freeze the assets and ban travel to the U.S. by Libyan officials.French President Nicolas Sarkozy raised the possibility of the European Union cutting off economic ties.A number of Arab regimes, concerned about the unrest, have taken pre-emptive measures to try to head off the type of mass uprisings that swept through Egypt and Tunisia and now, Libya.Algeria, another North African Arab state, on Thursday officially lifted a state of emergency in place for the past 19 years. The decision to do away with the restrictive measure has long been demanded by opposition parties and civil society and it comes amid a flurry of strikes and protests in a wide range of sectors — clearly a gesture aimed at restoring a measure of calm.In Libya, Tripoli saw an outbreak of major protests against Gadhafi's rule earlier this week, met with attacks by militiamen who shot protesters on sight and killed dozens. One morning earlier in the week, residents awoke and reported bodies littering the streets in some neighborhoods.Pro-Gadhafi militiamen — a mix of Libyans and foreign mercenaries — have clamped down on the city since the Libyan leader went on state TV Tuesday night and called on his supporters to take back the streets. Residents say militiamen roam Tripoli's main avenues, firing the air, while neighborhood watch groups have barricaded side streets trying to keep the fighters out and protesters lay low.At the same time, regular security forces have launched raids on homes around the city. A resident in the Ben Ashour neighborhood said a number of SUVs full of armed men swept into his district Wednesday night, broke into his neighbor's home and dragged out a family friend as women in the house screamed. He said other similar raids had taken place on Thursday in other districts."Now is the time of secret terror and secret arrests. They are going to go home to home and liquidate opponents that way, and impose his (Gadhafi's) control on Tripoli," said the witness.Another Tripoli resident said armed militiamen had entered a hospital, searching for government rivals among the injured. He said a friend's relative being treated there escaped only because doctors hid him.A witness in Tripoli told the AP after touring the capital that security around the city has been relaxed except for two locations that are very heavily guarded. The state TV and radio building was surround by dozens of heavily armed soldiers and several vehicles with heavy machine guns as well as the road leading to Gadhafi's residence. A number of residents have reported that the army deployed tanks Wednesday in Tripoli's eastern suburb of Tajoura.Late Thursday night in Tajoura, a vehicle with armed men drove by a group of protesters gathering near a clinic and sprayed the crowd with gunfire, a witness said. Residents of Tajoura, which has seen near daily clashes, have also hoisted the old monarchy flag up in a neighborhood square as a show of defiance against the regime.Some Tripoli residents reported receiving text messages on their cell phones Thursday urging them to go protest in the capital's central Green Square after Friday prayers. The plaza was the site of intense clashes earlier in the week between government supporters and protesters.Gadhafi and his son, Seif al-Islam, have gone on state television over the past few days to try to portray the uprising as a choice between the order of the old regime or chaos, civil war and "rivers of blood" that could destroy the country's oil wealth.In his call to state TV, Gadhafi alternated between bitterly lashing out at Zawiya's residents — and by extension others in the population — for being ungrateful and telling them to control what he depicted as an uprising by misguided teenagers."If you want to destroy (the country), it's your problem," he said. "If you want to live in this chaos, you are free.""You should go out and stop the young people who are carrying RPGs and rifles," he said. "If the men are afraid let the women go out."Earlier Thursday, Libyan TV showed Egyptian passports, CDs and cell phones purportedly belonging to detainees who had allegedly confessed to plotting "terrorist" operations against the Libyan people. Other footage showed a dozen men lying on the ground, with their faces down, blindfolded and handcuffed. Rifles and guns were laid out next to them.Those who have joined the uprising dismissed his claim that it was led by al-Qaida."These are all lies," said Gadhafi's former justice minister, Mustafa Abdel-Jalil, who has sided with the opposition. "There are no al-Qaida, no terrorist organizations."In eastern, opposition-held Benghazi, Libya's second largest city, a prominent protest organizer who works closely with the administration now running the city, said his camp was "trying to fight the propaganda that the regime is trying to send all over the world, that we are calling an independent state in the state or that we are calling for an Islamic state."The parliament speaker, al-Zwai, held out some concessions to the opposition, saying an investigative committee will be formed to look into the unrest and work will begin soon to draft a constitution. He also spoke about reforms such as giving salaries to the unemployed and soft loans to others.____

Tuesday, February 22, 2011

JANUARY MAKAMBA: Dalali au Mzalendo?

 
hii nimeitoa raia mwema


JANUARY MAKAMBA: Dalali au Mzalendo?Msomaji Raia Februari 16, 2011

SHIDA haina adabu. Yaweza kumfanya nyang’au kuwa mzalendo na mzalendo kuwa nyang’au. Mbunge wa Bumbuli, Mheshimiwa January Makamba, wiki iliyopita alichaguliwa kuwa Mwenyekiti wa Kamati ya Nishati na Madini ndani ya bunge letu tukufu.Si bahati mbaya kwa January kuchaguliwa katika kamati hii. Ni mpango mahsusi tena ulioratibiwa kwa umakini mkubwa na kundi lenye nguvu na jeuri ya fedha katika taifa letu. January anaweza kuwa anaujua mpango huu, au ameshirikishwa katika hatua za mwisho.Itakumbukwa kamati hii nyeti ya bunge, katika bunge lililopita, iliongozwa na Mzee Shelukindo aliyekuwa mbunge wa Bumbuli. Kilichofanyika sasa ni kama January Makamba ‘amerithishwa’ kila kitu cha Mzee Shelukindo; yaani jimbo, kiti katika ukumbi wa bunge na kamati aliyoiongoza Mzee Shelukindo.Kwa tulioshuhudia mchakato mzima wa uchaguzi, tuna haki ya kusema kuwa huu si mpango wa kurithishana bali ni mwendelezo wa mapinduzi yasiyo na damu yaliyoratibiwa na kundi la mafisadi ambao ni wazi sasa limetanda kila kona ya nchi na kujiimarisha katika vyombo vyote muhimu vya maamuzi ya taifa letu.Kabla ya kuchaguliwa kuwa mbunge, January Makamba alikuwa Ikulu akimsaidia Rais Kikwete kama mwandishi wa hotuba. Ni kijana anayesemekana kuwa jasiri na mwerevu, lakini lililo la muhimu ni ukweli kuwa anajisikia na kukiri kuwa ni mwerevu, jasiri na asiyeshindwa kirahisi.Baba yake Mzee Makamba anamnadi kila mahali kuwa ni kijana mwenye akili nyingi, na siku za karibuni Mzee Makamba amevunja ukimya mbele ya marafiki zake na kumlaumu Rais Kikwete kwa kushindwa kutimiza ahadi yake ya kumpa mwanae uwaziri. Mzee Makamba amefikia hatua ya kujuta kuwa nafuu kijana wake angebaki Ikulu kuliko kuwa mbunge bila kuwa waziri. Silaha ya Rais Kikwete kutuliza mizuka ya namna hii huwa ni kutoa ahadi, na safari hii amemuahidi kuwa atampa wizara atakapofanya mabadiliko ya baraza la mawaziri siku chache zijazo!Taifa letu linakabiliwa na uhaba mkubwa wa nishati ya umeme. Upungufu huu umesababisha kero kubwa kwa njia ya migawo ya umeme isyokuwa na utaratibu maalumu. Kazi maofisini na viwandani haziendi na dalili za uchumi kudorora ziko wazi.Hali hii imelifikisha taifa katika njia panda ya ajabu. Kwamba, tatizo hili ambalo katika hali ya kawaida lingetatuliwa na serikali, sasa linadaiwa kuhitaji nguvu ya bunge ili kuweza kulitatua. Hakuna anayejiuliza endapo bunge litashindwa kama lilivyoshindwa mengine, ni nani tena ataweza?Mantiki inaweza kutaja mhimili wa mahakama au jeshi kwa kuwa ndivyo vyombo vilivyobaki katika kutatua matatizo yaliyoshindikana kama hili.Ni uzembe wa hali ya juu kukubaliana na ukweli kwamba serikali inashindwa kutatua suala la kawaida kama hili na kulazimisha bunge ndilo liingie kutafuta suluhisho lake. January Makamba amedai ikibidi “ataishinikiza” serikali kupata suluhisho la mgawo wa umeme nchini.Ikiwa hili litawezekana, tutapata fundisho kuwa, kwa njia ya mashinikizo, suluhu ya matatizo sugu ya taifa letu inaweza kupatikana. Kwa njia hiyo basi, serikali hii ishinikizwe kutatua hata matatizo mengine yaliyo sugu katika taifa letu!January Makamba anadai siasa ndiyo imepeleka nchi gizani. Anamsuta Waziri wa Nishati na Madini kuwa aache kuorodhesha miradi ya uzalishaji umeme kwa sababu kinachohitajika ni umeme si orodha ya miradi. Tumewahi kusikia kauli kama hizi siku za nyuma pale kundi fulani la wanasiasa walipokuwa wanashinikiza taifa lifunike kombe ili mwana haramu aweze kupita.Jitihada za kutatua tatizo la umeme zilijaa kila aina ya ufisadi na kwa kuwa wananchi wanataka umeme, basi, wakawa wanashinikizwa wakubali ufisadi ili wapate umeme. Jitihada hizo ziliposhindwa, likatolewa tishio kuwa taifa litakapoingia gizani, ndipo tutakapojua gharama za kuendekeza siasa.Nadhani lile halikuwa tishio; maana sasa ni dhahiri kuwa taifa liko gizani, na January Makamba anakuja na suluhisho mfukoni ili kutuondoa gizani. Tuombe Mungu isije kuwa ni kwa gharama za Taifa kukubaliana na masharti ya mafisadi.Mabwawa ya maji yanaelekea kukauka; mitambo ya kigeni (IPTL) inayozalisha umeme inatumia mafuta mengi sana na kiwango cha uzalishaji hakitoshelezi mahitaji. TANESCO inakabiliwa na faini ya Sh. bilioni 94 kwa kuvunja mkataba na Dowans. Mitambo ya Dowans iko Ubungo na ina uwezo wa kuzalisha nishati inayohitajika. Kuilipa Dowans bila kuweka mkataba mpya nayo ili izalishe nishati hiyo hakutaliondoa taifa gizani.Kwa kifupi, Taifa liko njia panda, na linahitaji kufanya uchaguzi kati ya kuwaabudu mafisadi na kupata umeme au kukataa na kubaki gizani kwa muda. January Makamba ameahidi kuongoza kamati yake katika kuisimamia serikali na kuhakikisha nishati inapatikana.Kimsingi, January Makamba anasema wazi kuwa serikali imeshindwa na sasa inahitaji utashi wa kibunge ili kutatua tatizo hili. Wengi tumekuwa tukichambua ombwe la uongozi wa taifa letu, na hapa tuna mtu aliyetokea jikoni akiwa na njia mpya ya kutatua tatizo la umeme!January Makamba anaweka hoja mezani kuwa mitambo ya Dowans iwashwe kwa mkataba wa muda wakati kesi yake inaendelea mahakamani. Ikibidi fedha zinazopatikana ziwekwe katika mfuko maalumu kusubiri kesi iliyo mahakamani. Rais Kikwete amekuwa akisema wazi kuwa hapendi serikali yake kuingilia uhuru wa Mahakama.Naamini si vema pia Bunge kuingilia uhuru wa Mahakama. Ni kitu gani kinamfanya January Makamba afikiri anao ushawishi, nguvu na hekima mpya iliyokosekana huko nyuma hadi nchi ikaingia gizani? Katikati ya harakati hizi, yapo madai kuwa January Makamba anakuja na pendekezo alilopewa na mafisadi kuwa, Dowans wapunguze au kusamehe deni wanaloidai TANESCO lakini nao wapate mkataba wa kuzalisha umeme kwa muda usio na ukomo.Nimesema kuwa hayo ni madai, lakini kama itabainika kuwa kweli, basi, lugha yake ya kizalendo itageuka kuwa ya kidalali na isiyo ya kizalendo. Wakati hakuna bei itoshayo kununua uzalendo, lakini tuna hakika kuna bei ya udalali, na ni wenyewe Dowans wanaojua wametenga kiasi gani cha fedha kunadi mitambo yao ndani ya Bunge na Serikali.msomajiraia@yahoo.co.uk

Sunday, February 20, 2011

Untold stories about Arusha region

The 'Iron Ring' of Land Alienation


The threat of colonial labour demands to the domestic economy was largely deflected, however, large-scale land alienation fundamentally threatened Arusha and Meru long-term survival and would become the central economic and political issue in both societies over the course of the twentieth century. The German administration's attitudes to land were contradictory at best, favouring European settlement in some areas, while sharply restricting it in favour of African smallholder production in others. The cool and fertile highlands of northeastern Tanzania was one of the favoured settlement areas, but the conquest of Usambara had led to such an orgy of land grabbing by European speculators that the government started in 1895 to restrict alienation to leasehold grants of unoccupied land and required leaseholders to clear and develop 5 to 10 per cent of their land annually. From Shambaa, the settlers moved on to Kilimanjaro and Meru, but there was little unoccupied land on the congested mountain sides themselves, and settlers were forced to accept lower land around the bases of the mountains, rapidly ringing each with a chain of European farms and plantations.Kurt Johannes approaches the Arusha

On 19 October 1896, a German captain, Kurt Johannes, approached the Arusha in an attempt to secure diplomatic relations with local chiefs, but the Arusha warriors, unable to forget a German raid of the previous year, attacked and killed two missionaries. Captain Johannes returned to his base in Moshi,where he persuaded Rindi to side with him and mobilize Chagga troops to retaliate.The Arusha were easily defeated by the punishing onslaught: their weapons and food reserves were confiscated and their houses were destroyed, until they were forced to bow to German control.

Construction of the boma

In 1899 the Germans began construction of a strong fortification, a boma, which they forced the Arusha to build. Maasai in Arusha still remember the humiliation of this task:the new colonists took pleasure in riding around on the backs of the Arusha and Maasai men, egging them on with whips. One Maasai recorded the growing resentment at this form of transport in his memoirs. He was particularly enraged by an unusually heavy cargo; passing the river with his charge set heavily across his back, his patience snapped and he tossed his 'master' into the water. Fearing the consequences, many Maasai went into hiding in the bush, until a Maasai chief was sent to find them.The chief explained to the mutinous group that he was acting as a mediator, and that if the group returned to work all would be forgiven.The runaways marched back into the new town in a column of about 400 men; as they strode down Boma Road, the entire troop was gunned down in the street - one of history's many warnings never to trust a 'safe conduct'. It is said that the 'mediator' was promptly promoted.The bloodstained fort was completed in 1900 and became a barracks for 150 Nubian soldiers, later being made the regional government offices until 1934. when it was turned into the Arusha Museum of Natural History.How Germans gained control over Waarusha. After defeating them, Germans built a Boma as symbol of superiority

Adapted from A History of the Lutheran Church Diocese in the Arusha Region from 1904 to 1958 by Rev. Dr. Joseph W. Parsalaw. Dissertation: Erlangen University, Germany, February 1997.

But this was not enough, Captain Johannes wanted complete control. And three years later, in 1899, he was to get what he wanted. After receiving consent from his superiors in the German Administration, he began the construction of a fort that would symbolize German control over the territory.

With this development the Waarusha were to suffer their worst humiliation. They not only suffered the shame of watching the enemy’s fort being built in their territory, they were forced to participate in the actual construction of the Boma.

The once-fiery warriors used their swords to dig out limestone and their shields to carry it to the site. Younger women brought banana fibres for thatching. Older women pounded mud with their feet, while others fetched grass for the Captains donkeys.

And so the Waarusha toiled to construct the new building. And the toil was not easy, as one elder, Lonyuki Lekichawo described to H. A. Fosbrooke who quotes him in the 1955 publication of Tanzania Notes and Records:

"Seeing the trees being cut down around Arusha Boma reminds me of my youth. At that time, the whole township area was cultivated and covered with banana groves and huts, and the German Administration was centred round the place where the Clock now stands. The present Boma had only just been started and the walls were perhaps three feet high. In common with the rest of my age-set, I had been put on to this building job. At that time our fighting with the Germans was over: they did not attack us nor did we attack them.

"One day when we were at this work, six of us were called out and told to climb a very tall tree standing to the West of the Boma where the Police car park is. We were told to climb up with our axes and cut the branches from the upper part of the tree. We climbed up with the aid of a locally made rope such as is used for honey hunting. The Nubi askari pulled the rope away whilst we were up the three. Meanwhile others were cutting the trunk of the tree with a saw. These were people of some other tribe that had been brought in as labourers by the Germans. While we were still up the three, it started to fall. There was nothing we could do as the rope had been removed. We all came down with a crash. Of the six of us, three were killed on the spot and three of us escaped. Luckily we were no more than bruised and scratched."

But from the lost lives and from the toil and humiliation grew a Boma, and around the Boma grew Arusha town.

By 1900 the fort was completed and Captain Johannes used it to house a troops of 150 Nubian soldiers. Soon, the Imperial German Ensign was flying from the flagstaff and the fortification was henceforth used by the Germans for regional government offices until 1934.

Meanwhile, the town spread around the Boma. In 1906, the second modern construction, a residential building called the White House, was completed in Ilboru and a road was built to link the two sites.

Gradually, Indian traders, German farmers and traders, as well as immigrant Africans settled in the surrounding area. A market cropped up on the banks of Themi River and in 1914 construction of the first school. Boma school was started in the area where the present Arusha Town Lutheran Church stands. This was completed in 1924 and by then a hotel and several other buildings had been constructed in the vicinity.

The completion of the rail-road to Moshi in the early 1920s led to a further influx of immigrants and the town’s population has been increasing and the metropolitan area expanding ever since. By 1948 Arusha had a population of 5,300 people and in the 1970s it reached 100,000.

In a hundred years the village around the fort has grown into a busy Metropolitan area. Today Arusha Town boasts a population of more than 350,000 people and covers an area of 82.5 square kilometres. And it hasn’t stopped growing. Today Arusha opens its doors to myriads of newcomers just as it did in the time of the Boma’s glory.Influx of traders and farmers

A steady influx of traders and farmers into Arusha in the 19th century, notably Indian traders, private German farmers and immigrant Africans, stimulated economic growth, prompting the German administration to conceive an 'idealistic' vision of a vast white settlement of their own construction. The Germans came up with several schemes to import settlers-from bizarre backgrounds.

The first of these plans back-fired when the Boer farmers of German origin who had taken up the offer of free farmland proved too uncouth for the ideal community; they were mainly squeezed out into Kenya.

The grand scheme was revised: now 10,000 German peasants from settlements around the Volga Basin and Caucasus in southern Russia were to be imported. The four families who arrived as a test project were painfully disappointed to discover that Arusha did not have four harvests a year, as they had been led to believe, and soon made their way to Tanga begging to be sent back to Russia.Although small, Arusha is as well known as Dar es Salaam

Although small, Arusha is as well known as Dar es Salaam. From a tiny German military garrison in 1900, the town has grown to become the 'tourist' capital of Tanzania. Its position at a central point between Cairo and the Cape puts it at the heart of Africa. This position helped Arusha's rise to fame which began when it became the headquarters of the former East African Community.An Evolution of a Hunting Hub

Arusha town is beautifully set in a landscape of rolling green foothills at the Southern base of Mount Kilimanjaro’s sister mountain called Meru. This frontier-like town with a hint of western flavor was, from its origins, as is still to today, an important center for all sorts of hunting and photographic safaris.

The town originally grew around the “Boma”, (Swahili word for a cattle corral), a German Fort built in the late 1800’s. Throughout the years Arusha has remained a relatively small town with a predominant safari and farming community; characterized as a melting pot for a variety of international settlers ranging from Asians, Germans and Greeks to South Africans and British.

A German captain, Kurt Johannes, one of the town’s first foreign settlers approached the WaArusha people, in 1896, in an attempt to secure diplomatic relations with the local chiefs. The WaArusha, were a long established tribe of pastorialists and farmers originating from a mixture of the Maasai and Meru tribes. Their social structure, heavily influenced by their Maasai ancestry, was based upon warrior class and status according to age. Kurt’s efforts at diplomacy failed due to attempted previous German raids on the area and two of the missionaries in the group were killed. An infuriated Captain Johannes returned to his base in Moshi, on the slopes of Mt. Kilimanjaro, and there persuaded Chief Rindi of the Chagga people to mobilize troops and join forces with him in the take-over of the WaArusha, who were actually Rindi’s allies in many previous local battles.

So by1898, the betrayed WaArusha were easily defeated by the punishing onslaught of the two forces. Their weapons and food supplies were confiscated, their houses destroyed and they were finally forced to bow down to German control. The colonists moved into the area, and in 1899 begun the construction of the Boma’s strong fortification, forcing the local WaArusha and Maasai to build. The WaArusha still remember the humiliation of this task. Their spears were turned into digging tools, shields served as crude wheelbarrows and machetes were used to cut down trees. Young women and children had to carry thatching material whilst older men and women had the task of stamping barefoot on the wet mud used to join the stones of the construction.

One Maasai recorded the growing resentment towards the Germans and their acts on the people. They used to take pleasure in riding around on a laborers backs, egging them on with whips. One day while crossing a river a laborer became enraged with the particular heftiness of his charge, lost his patience and tossed his “master” into the water. Fearing the consequences many of the Maasai went into hiding until a chief went to find them. He told the mutinous group that he was acting as a mediator and that all would be forgiven if they returned to work. The 400 or so runaways headed back into the newly emerging Arusha town and as they marched up Boma road the entire troop was gunned down in the street – one of history’s many warnings never to trust a “safe conduct”.

Another Arusha Maasai elder remembers, “when employed on this construction work, six of us were called out to climb a very tall tree to cut the upper branches. We climbed using a locally made rope, such as the one for honey hunting. Whilst we were up the tree the Nubu askari (watchman) pulled the rope away. Meanwhile another party was cutting the trunk of the tree with a saw. The tree started to fall with us still in it, powerless as the rope had been removed. We all came down with a crash. Of the six of us, three died on the spot and three escaped with nothing more than bruises and scratches.”

After many such incidents the bloodstained fort, built mostly of stone rag (uncut stone), was completed in 1901 and initially became the barracks for 150 Nubian soldiers. The structure endured and throughout the years, it served as a police station and jail till 1934, as regional government offices till 1965 and finally as the Arusha Museum of Natural history as it still remains today.

The Boma formed the nucleus of Arusha as it remained under rigid German rule. The town slowly grew with German staff quarters mushrooming to the east of the Themi [Temi] River, which flowed past the Boma. Beyond the Boma the town’s first commercial area developed with the establishment of about 30 Indian, Greek and Arab owned shops selling cloth, trinkets, soap, enameled plates, bowls, beads and copper wire. One shop even had a sewing machine that produced jackets and trousers for the German soldiers as well as the “more progressive natives.” The township was spotlessly clean as the Germans had the natives walking around with little baskets picking up any litter lying around. The streets were laid out with fine sidewalks and cemented gullies.

The European settlers came in initially as missionaries, then as Government officials and finally as settlers. Most of the immigrants were, of course, Germans and this prompted the German administration to conceive an “idealistic” vision of a vast white settlement of their own construction. At first they imported South African Boers, of German origin, as farmers but found them too uncouth for their “ideal community” and consequently squeezed them out. They then imported German peasants from the Volga Basin and Caucasus in Southern Russia but the test families which came soon discovered that Arusha did not have 4 harvests, as they were led to believe, so they made their way back to the port begging to return home. In the end Arusha ‘s international medley of settlers moved in at their own accord, with the South African Dutch as farmers, the Greeks initially as railway contractors and then farmers and, the Asians, as traders, clerical and professional workers.

Kenyon Painter, an American millionaire banker from Ohio, enchanted by Africa, arrived in Arusha by ox wagon in 1907 to go on a 3 month hunting safari. He was one of the first paying clients to come out on a safari to Tanganyika. At this time the town boasted only one tiny hotel bearing the name of it’s Jewish owner, “Bloom’s”. As Brian Herne put it, “Bloom’s was nothing more than a whitewashed, mud-brick building with a roof of corrugated iron sheeting. It had a dozen bedrooms, a chintzy lounge, and a bar cum dining room overlooking a fast snowmelt stream called the Themi [Temi] River.”

Right next to “Bloom’s’ hotel was John Mulholland’s store. This was a grocery store with a twist as the owner “dealt in everything from rhino horn and ivory tusks to trophies of every sort, along with the best groceries in town”. One could also buy pistols, rifles, tents, bedding, pots and pans and saddles there. Other than this, the town was made up of a few other modest dwellings, that included the original Indian owned “dukas” (shops) around the “Boma”, a telegraph office, a blacksmith and livery stables. There was also “half a dozen shops owned by Germans, Greeks and South Africans trading in farm implements, seed beans and cattle”, as farming was becoming a fast growing industry.

The influx of professional hunters and hunting clients started at around 1913. Their safari adventures mostly took them to the Serengeti where the wildlife was plentiful, especially the lions. Seven years later an American arrived with a strange new contraption, known as the Ford motorcar, and the news that the wonders of the Serengeti had reached the outside world. The first game laws were introduced in 1921 where a Game Preservation Ordinance demanded that any and all hunting should be on a license for which fees were laid down. Certain methods of hunting were prohibited but still, at that time, there was no special regulations pertaining to either the Serengeti or the Ngorongoro, which could be hunted over just like anywhere else. As lion, at that time, were classified as vermin, they could be shot without restriction.

Later in 1921, however, the British authorities decided to turn the Serengeti into a partial Game Reserve, with restricted hunting on lions in fear of them becoming scarce. It was turned into a full Game reserve in 1929 and with the growing awareness of the need for conservation it was upgraded to a National Park in 1951. The neighboring Ngorongoro Crater, another hunting destination, was declared a Complete Reserve where all hunting was prohibited in 1928. However, about one third of the crater floor was in the private ownership of Sir Charles Ross, so that area had to be excluded from the order. This said, there is no evidence whatsoever that Sir Charles, or any of his friends, ever took advantage of this position of privilege. On the contrary he was one of the earliest to regard the crater as a Game Sanctuary. Ngorongoro was finally turned into a Conservation Area in 1959.

Kenyon’s first safari, back in 1907, had led to an astonishing collection of animal and bird species thus resulting in a total of 31 extended safaris to Tanganyika in the time period of 1907 to his death, in 1940. He was guided by various “white hunters”, (a term used in those days to describe the men that operated “in a professional capacity taking out hunting parties for a living”), ranging from George Outram and Ray Ulyate too little known hunters, like Thompson and Noadi.

After German East Africa became Tanganyika and Arusha was taken over by the British on March 20th 1916, Painter became one of the town’s most significant investors, having invested over a million dollars in the area. He built Arusha’s first post office, church and hospital. In 1927, Painter acquired land on the south side of the “Arusha Clock Tower”, (donated by a Greek, Galanos, and still standing, today), and started building the “New Arusha Hotel” as there already was an “Arusha Hotel” , previously known as “Bloom’s”.

In 1928, Ray Ulyate, owner of Meru Estate farm at Lake Duluti, leased the newly finished “New Arusha Hotel” from Kenyon, as world recession and coffee market prices made it virtually impossible for him to carry on farming. During the same period, in return, Painter purchased the 11,000 acre Meru Estate and gradually developed it into a premier coffee estate.

The opening ball of the New Arusha Hotel was attended by the Prince of Wales, Edward the eighth (the uncrowned King). The hotels’ renown grew and Mr. and Mrs. Ulyate managed it efficiently for many years. Its dining room was unique, from the wainscoting to the ceiling, the walls were covered with a painting of the Great Rift Valley depicting all the familiar peaks and lakes. This was designed by Ray and painted a by a down and out painter looking for work. In the lounge and dining room hang original photographs taken by wild life naturalist Cherry Kearton, including the first ever flash light photographs depicting a Lion and Rhino. The verandah of the Hotel overlooked the car park that was often full of safari trucks and farmers vehicles, especially at lunch times and on Wednesdays, which was farmer’s market day. The hotel’s hype was further intensified by its location, In the front of the hotel the sign explained:

New Arusha Hotel was sold to the African Tours and Hotel group in 1947 and their decision to re-build it in 1953 was met with certain sadness by the numerous Arusha residents. The sadness was because of the disappearance of a “piece of history” - thousands of tourists and VIP’s had passed through the New Arusha over the years and numerous dances and dinners had been held there. “How changed life would be when it was no longer possible to sit on the verandah of the “New A” and watch the world go by”.

Arusha town grew slowly and surely with an expanding farming and safari community. However, “even at its zenith of prosperity in the late 1950’s, Arusha was never a large town”. It only had a total population of around 8,000 people, this inclusive of about 1,000 white settlers that were not actually resident in the immediate township but on outlying ranches.

Another noted landmark addition to Arusha in the late 1950’s was the “Safari Hotel”. “Newer and fancier that the New Arusha it lacked the trout river frontage, lovely grounds and the old-world charm of it’s rival”. However, it was masterfully managed by an Englishman, Ben Benbow, who was on a first name basis with every white hunter as well as with celebrity actors such as Robert Taylor, John Wayne and Harry Kruger that visited and stayed, during the filming of “HATARI” in 1961. The place had a beautiful copper bar and “the walls were decorated with framed and signed photographs of white hunters with their clients and trophies”.

Arusha town over the years has grown immensely in population size, with a large influx of natives moving from the bush to the town, searching for jobs, as well as foreigners, of many nationalities, looking to make their fortunes. This has led to an expansion of the town, on the residential side, with houses mushrooming all over its immediate surroundings. However, funnily enough the actual town center remains unchanged, the “Boma’ still stands as the Natural History Museum, New Arusha Hotel, with a new owner and recently rebuilt, welcomes many travelers, and the Clock Tower, still standing marks the center between Cape and Cairo. One sad thing is that The Safari Hotel, even though still there, has lost its bronze bar. The town, much to it’s resident’s frustration, still only has one main road through it!

On the safari side, in the early 1930,s Ray Ulyate’s formed the first official photographic safari company known as “Tanganyika Big Game and Tourist Organization” operating out of the New Arusha Hotel. He was the first person to organize six day long trips, by road, to the Ngorongoro and the Serengeti. On the hunting side the “white hunters’ were numerous and Tanganyika attracted a large share of celebrity and other tourist hunters.

The first Tanganyika Guide for Hunters was published in 1929 and in its descriptions it described a safari starting from Tanga, the port of arrival on the Tanganyika coast, through to Lake Victoria, where the game was most prolific. It says that “there is an abundance of the commoner antelope, and in certain parts the rarer species such as the Greater and lesser Kudu, Gerenuk, etc…are still fairly plentiful. Big Game like the Elephant, Rhinoceros, Lion and Buffalo, all of which hold for the hunter a new thrill and experience, are to be found in this area in such a variety of country and cover that the Hunting of no two animals is ever alike.”

The Hunter’s guide continues to say that “game animals that inhabit the northern area are well protected and their existence is assured to prosperity by great game sanctuaries and regulations which govern the hunting or photographing of game”. In the Northern areas, at that time there was six complete reserves and two closed areas – Kilimanjaro, Mount Meru, Lake Natron, Northern Railway, Ngorongoro and the Serengeti. The closed areas were “Pienaar’s Heights”, near Babati and the “Sangressa Steppe” in the Kondoa district.

Licensing ranged from a Visitor’s license to a Resident’s license with extra licensing fees charged and stipulations set on a Giraffe and an Elephant license. Additionally, to hunt the Black Rhinoceros in the Northern province one was required to hold a Governor’s license, as well as pay an extra fee, and this would entitle the holder to hunt one male Rhinoceros.

The revised Tanganyika Guide of 1948 had a typical safari starting from Arusha town, that could now be reached by air, road or railway. The safari route was also a bit more adventurous. From the Rift Wall and Lake Manyara going northwards along the Rift Valley to Engaruka, to visit the stone ruins and Maasai Bomas, and to hunt the Kitete swamp and forest belt for buffalo, rhinoceros, elephant and hippopotamus. At Engaruka plains one could collect a general bag of the commoner antelope. From there the trail would take one to the “Maji Moto”, (hot springs in Swahili), which is described as “a game photographer’s paradise”. Following we return to the old route, a visit to the Ngorongoro Crater and a stay at the “Ngorongoro Crater Rest camp”, (now the Ngorongoro Crater Lodge”), where one could enjoy beautiful views and great concentrations of game on the crater floor. Then on to the Serengeti plains where “it is not uncommon for visitors to photograph as many as fifty different lions in a stay of only a few days, and the masses of game have to be seen to be believed”. Finally you were invited to finish off your safari with a visit to Mongalla, situated to the west of Oldeani mountain, Basotu Lake, Hanang Mountain and Babati Lake, for a bit more hunting of hippo, rhino and other big game before your return to Arusha. This was a month long trip “which for a lover of wild life could not be surpassed, and it was only one of many that could be made in the game areas of Tanganyika Territory, the finest hunting ground in the world”.

In 1965 safari hunting in East Africa was forever changed by the “masterly blueprint of Brian Nicholson, a former white hunter turned Game warden”. He came up with a plan for administering Tanzania's expansive wildlife regions and changed most of the vast former “controlled hunting areas” into hunting concessions, that could be leased by outfitters from the government for a period of two or more years. In the same instance he also demarcated the Selous Game reserve’s 20,000 square miles into 47 separate concessions. Each concession was assigned a limited quota for each game species and outfitters were expected to utilize quotas as fully as possible, but not exceed them. Trophy fees were set so as to provide government revenue for anti-poaching, development and research. This form of hunting management continuous to govern the hunting industry of today.

This plan gave the outfitting company exclusive rights over the hunting land that it was allocated providing a powerful incentive for them to police it, develop tracks, airfields, camps and, most importantly, preserve the wild game in the area. Once the system was in effect, it was only the larger safari organizations and outfitters, that could muster the resources to bid for the most desirable blocks of land and who had the clientele to fulfill the trophy quota requirements, set by Nicholson, that got the concessions. The smaller companies and operators, that could not compete, ended up forming alliances so that they too, could obtain hunting territories.

The only hiccup, in all the years of Tanganyika/Tanzania hunting occurred on 7th September 1973 when, overnight, the Tanzania government issued a ban on all hunting and photographic safaris in its territory. Authorities “moved quickly to seize and impound all foreign registered Land Cruisers, supply trucks, minibuses, aircraft and equipment.” They bundled up all the safari clients, mountain climbers and bird watchers that happened to be visiting the country “at the time of the inexplicable edict” and summarily escorted them to Kilimanjaro airport, just outside of Arusha, and to Namanga, the Border post to Kenya, to await deportation. All tourist businesses were closed down and no government refunds were ever made to the local or foreign outfitters, or the deported tourists.Arusha origins

Paper III. Urban Development & the Growth of Communications

The only significant urban development in the region is Arusha Town, the building of which commenced at the turn of the century. A site was chosen by the Germans in the middle of a thickly populated and cultivated area, and the local inhabitants were moved out. The first headquarters, doubtless of a temporary construction, was on the site of the Clock Tower. Then the building of the Boma commenced; one Arusha elder reminisced:- "when employed on this construction work, six of us were called out to climb a very tall tree and cut the upper branches. We climbed with the aid of a locally made rope such as we used for honey hunting. The Nubu askari pulled the rope away whilst we were up the tree with a saw. Meanwhile another party was cutting the trunk of the tree with a saw. Whilst we were still up the tree, it started to fall. There was nothing we could do as the rope had been removed. We all came down with a crash. Of the six of us three were killed on the spot and three escaped: luckily we survivors were no more than bruised and scratched.".

The Boma was completed and formed the nucleus of the new town and of which one or two of the original German staff quarters remain, one in the hospital compound, another in the A.I.C.C. grounds. But the main staff area was to the east of the Themi [Temi] River, where the houses of the Regional Commissioner replaced the old German structure in the post World War II period. The German gaol was only recently demolished to make way for the E.A. Community Building.

Great North Road

In the aftermath [of the disasters of the 1890’s and the German conquest], men and women alike were conscripted to build roads and the German boma. [in Arusha]Lupa Goldrush

Chapter 12

Many Afrikaners (Dutch Boers) were exciled after the Boer War for refusing to take the oath of allegiance to the British Government in South Africa. By ox-wagon they had trekked up to Tanganyika, then German East Africa, where they were received with open arms by the wily Huns, who gave them land at Arusha.

This was not as a benevolent gesture, but so that they could be used as a buffer against the savage, marauding Masai warriors. They suffered sorely at the time, but after the Germans had tamed the Masai, by force and worse, the exiles were left in peace and found that they had been alloted the most fertile land in the country.

From Arusha and Moshi, with their lovely climates and beautiful permanent streams, came the best coffee, fruit, vegetables, the later mostly grown for their seed which was exported to wholesalers in South Africa.Arusha Town

Paper 1 Land Tenure and Land Use

Arusha town was established by the Germans at the beginning of the present century and has grown to a population of 55,281. Several of the Afrtican groups, particularly the Somalis, are of non-Tanzanian origin. The Tanzanians themselves came from different tribes; the Arusha themselves, on whose land the town is situated account for only 18.7% of the population (1967 figure).

The Europeans came in, first as missionaries, then as Government officials and then as settlers. The immigrants were of course largely German, but the government encouraged South African Dutch to migrate from South Africa where they found British rule unacceptable after their defeat in the Boer war.

A small settlement of Russians was established around Engare Sero, but failed.

The Greeks started largely as railway contractors, but many took up ex German farms after World War I.

The Asians came in as traders, and later as clerical and professional workers. They now number about 4000 being largely from India and Pakistan.Boma and Chiefs: 1900-1916

The boma that Meru and Arusha were forced to build in 1900 was a solid statement of the imposition of a new political and moral order. Set on a small hill at the base of Mount Meru, the fortress-like building faced out over the plains below. One approached along a 'fine wide road, equal to a well-kept highway in England', that was `carefully marked off in kilometres', the adventurer John Boyes noted on a visit in 1903.

"The road led to a place called Arusha, and as we approached it we came to our astonishment in sight of a truly marvellous building, erected in European style and surrounded by a moat....

The boma was a one-storey building of stone and mortar, with a huge tower in the centre and the whole glistened bright in the sunlight, like an Aladdin's Palace transported from some fairy-land and dropped down in the heart of the tropics. Emblazoned on the front of the tower were the Royal Arms of Germany, which could be seen nearly a mile off....

The station was walled off and, being furnished with a Maxim and a machine gun, made a formidable stronghold...."

Standing in the midst of the 'lush plantations of the Waarusha', one approached the fort along a wide straight path and entered through a heavy stone portal into an open courtyard, surrounded by stone walls, with a square, flat-topped tower in the centre and Swahili-type houses arrayed along the back wall. Boyes was impressed by the amenities:

"Water from neighbouring gullies was laid on throughout the building, and a plentiful supply was available for all purposes. Water-power was used for driving a lathe in the workshop, and the officer had a staff of trained Natives. The wood-work especially was particularly well done. Even the tiles on the roof were made by the Natives, and the building was made entirely from local material. The inside of the station was paved with stone; the living rooms were fitted with electric bells; and Herr Küster said he hoped to install electric light at an early date."

The town itself lay below the boma and consisted of some thirty Indian, Greek, and Arab shops selling cloth, trinkets, soap, enamelled plates and bowls, beads, and copper wire. One even had a sewing machine out front and produced jackets and trousers for the German soldiers and 'more progressive natives'. Boyes found:

"Everything about Arusha was equally surprising, the streets being well laid out with fine side-walks, separated from the road by a stream of clear water flowing down a cemented gullyway. We had discovered a real oasis in the wilderness. The township was spotlessly clean and we saw Natives with small baskets picking up any litter lying about, as though the place were the Tiergarten of Berlin and not the wild interior of the Dark Continent....

Attached to the fort was a splendid kitchen garden in which grew almost every kind of European vegetable, and next to that a coffee plantation)."

The German administration, like the boma, was built on solid military lines meant to impress. German military officers served as both local commanders and district officers, alternately administering and punishing their unruly subjects. Mount Meru had been administered, largely by means of punitive raids, by Captain Johannes from Moshi. With the completion of the boma in 1901, colonial troops were garrisoned in Arusha under the command of First Lieutenant Georg Küster, and Arusha remained under military rule until the general transfer to civilian administration throughout Tanganyika in 1906. Even under civil rule, however, district officers continued to wield considerable power in the exercise of their authority, and they did so largely free of troublesome constraints imposed by the central government. Few remained in Arusha long enough to gain much of an understanding of the local situation. Eleven district officers served an average of sixteen months each during the period of German rule from 1901 to 1916.

German officers ruled through local Arusha and Meru leaders, but in the aftermath of the mass hangings of 1900 they had difficulty identifying likely leaders and persuading them to serve. The Germans initially chose Masengye (1900-01), a son of former Mangi Matunda (1887-96), to replace his executed brother, Lobolu (1896— 1900), as Meru chief, but Masengye was deposed and imprisoned within a year for murder (see Table 4.1: Meru Mangi). Abandoning the royal Kaaya clan for a nominee viewed as a more reliable collaborator, the Germans then appointed Nyereu (1901-02) from the Nasari clan, but he too was soon imprisoned, allegedly for neglecting his duties and procuring girls for German soldiers. The Germans finally found the nominee they had been seeking when they appointed Sambegye (1902-25), a member of the Nanyaro clan and favoured neighbour of the missionaries newly re-installed at Nkoaranga. Sambegye prospered as chief, taking ten wives by 1905, and he continued as chief until 1925. He soon ceased being a mission favourite, however, and in 1905 Rev. Krause complained that his overt friendliness was but a mask for covert opposition: 'How could it possibly be otherwise! His friends are beer and women, and he knows these do not mix with the new teachings.'

Arusha, unlike Meru, had no tradition of chiefdom, so the Germans appropriated the tradition of regional spokesmen (laigwenak) that had first emerged during the warriors' raids of the 1850s, and called them Mangi after the Meru term for chief.15 Having hanged Maraai and Rawaito, the spokesmen from Boru (upper Arusha) and Burka (lower Arusha) respectively, however, they had to find replacements. The new Arusha spokesman for Burka was Ndasikoi, but the Germans also wished to reward their Afro-Arab ally, Saruni, and so they split Burka between the two men (see Table 4.2: Arusha Mangi/ Olkarsis). Both men remained in office for the duration of German rule. Sabaya (1900-11) was appointed in Boru and served until his death, when he was replaced by his eldest son Leshabar (1911-16). Arusha opposed Leshabar and burned down his home, however, forcing the administration to replace him with Lairumbe (1916-33), a wealthy cattle trader associated with the Lutheran mission.

The Germans also appointed local headmen to rule over individual districts below the chiefs. In Meru, these came initially from the ranks of local lineage or clan leaders (vashili), who normally were chosen by local clan members to mediate disputes among them and represent their interests with other clans and the mangi. Vashili became increasingly dependent on the administration, however, as they became encumbered with the unpopular tasks of raising labour and taxes.

In accord with differences in local Arusha politics, headmen were initially drawn from the ranks of local age-set spokesmen (laigwenak) chosen by their age-mates to mediate internal disputes and to represent their interests with other sets. As in Meru, however, their traditional legitimacy quickly broke down before the illegitimate nature of the tasks they were asked to assume by the authorities. Thereafter, headmen, like chiefs, increasingly became drawn from an emerging group of younger men associated with either the government or the mission.'7

While there is no direct evidence to assess the impact of these changes on the nature of local leadership in Arusha and Meru, we can place them within the context of Arusha. While neither society had a tradition of strong central authority, the military successes and increasing wealth of the warriors during the 1880s and early 1890s enhanced their status and power while eroding whatever authority the mangi in Meru or the logwenak in Arusha had possessed previously. German conquest and rule reversed this process, for not only did Talala's crushing defeat in 1896-7 damage their self-confidence and reputation, as shown by their disintegration in 1900 but, more critically, the warriors lost nearly all their cattle as well as the means to replenish them. As power and wealth shifted to chiefs and headmen appointed by the administration, the influence of the warriors continued to wane. No future Arusha age-set attained the fame of Talala; joint activities by Arusha and Meru warriors ceased; and Meru slowly withdrew from the Maasai age-set system altogether until they refused to join with Arusha to initiate Terito in the mid-1920s.

Chiefs and headmen appointed by the Germans after 1900 saw their potential power and influence increase as a result of their newly institutionalized authority, their support from the colonial administration, and their ability to use their new-found power to gain wealth. At the same time as power and status were shifting from the warriors to the chiefs, the means of attaining them were also shifting from criteria based on age, respect, wealth in cattle and bananas, and the size of one's following to those based on education, affiliation with the government and mission, and wealth gained from wages.

While the means of achieving power were changing, the ways in which it was deployed through wealth in cattle and social investments were frequently similar, thus obscuring the more fundamental changes taking place under the surface of Arusha and Meru social relations. Chiefs became known for their large cattle herds and number of wives and, following the bumper harvest of 1907, there was a spate of 'ox-hangings' around the mountain as wealthy men competed to see who could distribute the most meat to their friends and followers so that they might be 'lauded by the people'.° Such changes were gradual at first, scarcely noticeable during much of the German period, but they would become more prominent in the years to come.

Chiefs' newly-enhanced power and status did not come without costs, however. Chiefs and headmen were frequently unpopular with their followers as they became increasingly answerable to their German patrons, losing their own legitimacy in the process. Just as the Germans quickly abandoned appointing Meru chiefs from the royal Kaaya clan, so all chiefs came to owe their office to the whim of the government rather than to whatever influence or status they possessed locally. Increasingly, one's patrons became more important than one's clients, as chiefs came to have a share in the power of others, rather than exercising it on their own.

The German administration, like the conquest that had established it, was viewed as harsh and unjust by Meru and Arusha. They called Lt Küster Bwana Fisi', or Mr Hyena. The missionaries thought that his successor, Baron Ludwig Friedrich von Reitzenstein, was 'kindly' and 'well-disposed toward the natives', respected by them because he allowed `no idling or disobedience from his chiefs or their underlings', held court according to local custom while making 'sure it was not spoiled by the long-windedness of the natives', and successfully built roads without resorting to the feared kiboko (whip).'' The missionaries' notion of respect gained by the firm exercise of authority was not the same as that held by Arusha and Meru, however, who objected to the continued use of corvée (unpaid labour) for public works, the collection of taxes, the corruption of chiefs and, most of all, the seizure of precious land for South African and German settlers. In their exercise of unfettered power and their continued reliance on military force and coerced labour, German officials must not have appeared to be very different from the predatory trading chiefs who had preceded them elsewhere in the Pangani Valley.

The first commercial area

Paper III. Urban Development & the Growth of Communications

The first commercial area lay between the Boma and the Clock Tower, with a hotel on the site of the present New Arusha Hotel. Commencing with single storey thatched roof duks, some double storey iron roofed buildings went up in German times and were only demolished in the post war period.

Arusha MangiApproaching Arusha

After leaving Kilimanjaro we were astonished to come upon a fine wide road, equal to a well-kept highway in England. Such a road as this, in the depths of uncivilized Africa, was the last thing one would expect to find. My men knew of it, and said fearfully that we were coming to the boma of Bwana Fisi, which means "Mr. Hyena," of whom they were evidently in great fear. We were not sure, being English, what sort of a reception awaited us, but we could not help admiring the man who had been able to build such a fine road, carefully marked off in kilometers. The road led to a place called Arusha, and as we approached it we came to our astonishment in sight of a truly marvelous building, erected in European style and surrounded by a moat. Everything about Arusha was equally surprising, the streets being well laid out with. fine side-walks, separated from the road by a stream of clear water flowing down a cemented gully-way. We had discovered a real oasis in the wilderness. The township was spotlessly clean and we saw Natives with small baskets picking up any litter lying about, as though the place were the Tiergarten of Berlin and not the wild interior of the Dark Continent.

After pitching our camp we went across to the boma and introduced ourselves to the officer in charge, who struck me as the living image of "Captain Kettle." He was a trim, dapper little man with a pointed red beard, who looked-and was-a stern disciplinarian. He had certainly accomplished wonderful results. The boma was a one-storey building of stone and mortar, with a huge tower in the center, and the whole glistened bright in the sunlight, like an Aladdin's Palace transported from some fairy-land and dropped down in the heart of the tropics. Emblazoned on the front of the tower were the Royal Arms of Germany, which could be seen nearly a mile off.

Lieutenant Kuster, as this officer in charge of the station was named, very kindly showed us round, and we were amazed at the ingenious devices adopted by this enterprising military pioneer. Water from neighboring gullies was laid on throughout the building, and a plentiful supply was available for all purposes. Water-power was used for driving a lathe in the workshop, and the officer had a staff of trained Natives. The woodwork especially was particularly well done. Even the tiles on the roof were made by the Natives, and the building was made entirely from local material. The inside of the station was paved with stone; the living-rooms were fitted with electric bells; and Herr Kuster said he hoped to install electric light at an early date. The station was walled off and, being furnished with a Maxim and a machine gun, made a formidable stronghold. Attached to the fort was a splendid kitchen garden in which grew almost every kind of European vegetable, and next to that a coffee plantation. A market was held not far from the boma, and in the town itself were about thirty Indian and Arab stores.

Lieutenant Kuster entertained us most hospitably and invited us to dinner, which was served in a very comfortable dining-room, furnished in European style with furniture made by the Natives. The various dishes were passed through an opening in the wall, and as each course was finished our host made a sign which was well understood by the Native servants who went about their duties without a word. Everything was done with military precision, and it was evident that the Natives stood in awe of their master, which accounted for the title he has earned of Bwana Fisi.

Avoiding Mbugwe and Arusha

Before leaving Mgodi we laid in a good supply of provisions, as the road we intended to take to British territory lay through an uninhabited part where food could not be obtained and water was also very scarce. On the fourth day of our march we came to Irangi. We had a badly needed wash and then got our papers ready to go to the boma. The Government officer was away hunting, but the sergeant in charge was very friendly. I camped near the Government station, and had all the Indian shopkeepers and traders round my tent during the day. While waiting I bought a number of head of cattle at a dear rate. Then I went up again to the boma to get my papers signed, and was advised not to go near Mbugwe or Arusha, where cattle disease had broken out. Having learnt that there was a path through the wilds which avoided these places, I decided to take it. All round I noticed dried up rivers, but in the rainy season the country must be a huge swamp. The Natives were Wagogo, much resembling the Masai in appearance.

Our next march was to Buyuni, going through a forest without seeing a drop of water from leaving camp at 6 a.m. until our mid-day rest at 2. Marching on again for an hour and a half, we went into camp near a very large mbuyu tree, in the trunk of which a hollow was cut about six feet square, forming a little cabin in which some of the men slept. It was now a nightly occurrence for the hyenas to come howling round.Getting rid of Bwana Fisi

Next morning Natives brought the rather surprising news that Lieut. Kuster had left Arusha, and I quickly noticed the change in the manner in which they spoke of him. Little boys who had been afraid to utter his name before, now ridiculed him and boasted of how they had got rid of Bwana Fisi. They had been in terror of him, and they rejoiced at his departure.

Kenyon Painter invests in Arusha

After German East Africa became Tanganyika, one of its most significant investors was Kenyon Painter, an Ohio entrepreneur who first came to Arusha on a safari in 1907. He bought 11,000 acres of land outside the town and developed the region's premier coffee estate. He gave the town its first post office, built a church, a hospital, and then an advanced coffee research center at a place called Tengeru, sixteen miles from Arusha. Painter invested eleven million dollars in and around Arusha. His single storey New Arusha Hotel was one of the regions's most noted landmarks, and was headquarters for the Tanganyika Tours and Safaris Company.

a disastrous restriction of land

The result was a disastrous restriction of land available for Meru and Arusha. Alienated land formed an almost solid band around the heavily populated slopes of southern Meru, effectively restricting Arusha or Meru expansion down the mountain and on to the plains. The administration also blocked upward movements by establishing a forest reserve above 1,600 metres, at that time the upper limits of Meru and Arusha settlement. Arusha and Meru would effectively push the northern boundary up to 1,800 metres before the British effectively closed it in the 1920s, but the implications for the future were clear: 'An "iron ring" of alienated land was clamped around the native lands on the mountain. With expansion blocked, Arusha and Meru could only turn in on themselves, occupying vacant hillsides and pastures on the slopes, while turning their political grievances outwards against the settlers and colonial authorities in the years to come.

The imposition of German rule on Mount Meru thus fundamentally challenged the Meru and Arusha peoples' social, political, and economic practices and beliefs. The hierarchical, military administration of the boma threatened the fluid nature of local politics — in which wealthy patrons built their influence by feasting their clients, sharing cattle with them, and marrying their daughters — and led to the rise of a new class of local leaders beholden to their colonial overlords. 'Work' for cash wages posed a threat to continued family production and values, and land alienated to German settlers challenged the social contract in which every family had a right to its own kihamba or engisaka. In short, German political economy premissed on 'solid regulated work', capitalist production for the market, and authoritarian politics conflicted sharply with Arusha and Meru moral economies based on everyone's rights to sufficient land to support one's family, to the fruits of one's own labour, and to the exercise of social and political influence.

The two world views were not irreconcilably opposed to one another, however, and the peoples of Mount Meru proved adept at using colonial means to achieve their own ends. Thus chiefs used their new administrative powers to increase their local influence by acquiring numerous cattle and wives, while labourers similarly invested their wages in social as well as productive capital. In the process, new social syntheses began to emerge as people re-evaluated their own practices and beliefs in the light of new opportunities. Such simultaneous subversion of the colonial order and transformation of their own would continue throughout the period of colonial rule and beyond.

The tiny frontier town of Arusha

The Painters were as intrigued by Smith's beautiful coffee estate as they were with the tiny frontier town of Arusha. Unlike downtown Nairobi's flat-as-a-pancake landscape, Arusha was beautifully sited at the southern base of Mount Kilimanjaro's sister mountain, Meru, amid rolling green foothills. Towering above Arusha township is the 14,979-foot cone of Mount Meru's extinct volcano, which is more reminiscent of an Alpine landscape than of tropical Africa, for sometimes the peak is dusted with snow. Three swift, gin clear mountain streams flow through the perennially green, well wooded settlement, which had originally grown up around a German fort or boma (Swahili for cattle corral). The well-fortified boma was garrisoned with a platoon of soldiers and staffed by a handful of German civil administrators and police. (The fort's stone-rag, or uncut stone, structure endured and remained in use as a police station, jail, and administrative offices until 1965, when it became a museum.)

Iliffe, J.A. Tanganyika under German Rule 1905-1912

Extract Date: 1911 February

Settlement?

In practice, what mattered was not the Colonial Secretary's public statements with regard to settlement, but his administrative decisions on the problems which it presented. The first of these was the northern railway. When Dernburg conceded the building of the line from the River Pangani to Moshi, he insisted that this must be the terminus.

Right- wing opinion disagreed. In February 1911 the Colonial Society petitioned the Reichstag for extension to Arusha, and in July it revived the old idea of a line to Lake Victoria. Rechenberg had long opposed these views, but Lindequist accepted the Arusha line in principle, a decision which was to bind his reluctant successor.Arusha Chief and wives

J SchanzeHistory of East Africa : The War with Germany in East Africa 1916

1916, - Later in the year, 1915, General Sir Horace Smith-Dorrien was appointed to the command and measures were taken to connect the Uganda railway at Voi with the German line from Tanga at a point near its inland terminus. Owing to the ill-health of General Sir H. Smith-Dorrien, Lieutenant-General Smuts was nominated to the chief command and landed at Mombasa on February 19th, 1916.

Prior to this, our forces advancing along the railway extension above mentioned, had driven the enemy from Serengeti Camp (January 24th), but General Smuts found them still strongly entrenched on British soil behind the Lumi River with their centre on Taveta, S.W. of Kilimanjaro Mountain, and their right on Lake Jipe.

The immediate plan of campaign centred around the snow peak of Kilimanjaro, of which the fertile slopes form the richest and most desirable portion of the German Colony. Fifty miles to the N.W. Longido was already in the hands of a British column under General Stewart, whose objective was a flanking movement, around the western slopes of the mountain, to the enemy's rear. On March 7th General Smuts bridged the Lumi River ten miles north of Taveta and on the following day, by fine strategy and hard fighting, forced the Germans from the swamps and forests which they had been fortifying for eighteen months. On the following day they were driven from Salaita. van Deventer occupied Moshi, the German railway terminus, on the 13th, where he was subsequently joined by General Stewart's column from Longido.

The main body of Germans retreating from Taveta took up strong positions at Kahe station and along the Ruwu River, another body entrenched on the Latema-Reata Nek and were only dislodged after the fiercest fighting (March 19th). The Kahe position was turned by van Deventer on the 21st and on the following day the enemy were in full retreat down the line, destroying the bridges behind them. With the capture of Arusha, the occupation of the Kilimanjaro district was completed.

The second phase of the war opened after a brief interval devoted by General Smuts to the organization of the positions gained. It was soon evident that fighting would no longer be confined to one area.

In April, Belgian troops from the Congo, moving via Uganda, entered the German province of Ruanda, situated at the N.E. of the Colony, and Kigali, the capital of that rich and populous province was entered on May 6th. Germany had declared war on Portugal on March 10th, 1916, and forces were moving on the Rovuma River which forms the southern boundary contiguous to Portuguese territory. In May an independent British column, under General Northey, operating in the south-west from Rhodesia and Nyasaland, completed the investment of the German land frontier.

Having finished his preparations, General Smuts detached van Deventer early in April to proceed in a south-westerly direction at right angles to the German railway which was to form his own line of advance. On April 19th van Deventer, "after ceaselessly marching and fighting", and with the loss of most of his transport animals, seized the important position of Kondoa Irangi, where he was heavily counterattacked with superior forces by the German Commander-in-Chief on May 9th-11th. All attacks were repulsed, but it was only after the advance of a second British Column on his left that van Deventer again moved forward.

In the meantime General Smuts had been fighting his way towards the sea. On his left were the Pare and Usambara Mountains which sloped prepitously to the railway at their base; on his right was the Pangani, an unfordable river, running parallel to the mountains, and the strip, about 15 miles wide, between was densely clothed with bush. The main advance was along the Pangani, the main German defences had been prepared on the line of railway and in this way the enemy was manoeuvred out of one strong position after another. Zame was occupied, May 25th; Micocheni, May 30th; Mombo, June 9th; and Wilhelmstal, an important town north of the line, on June 12th. Tanga itself fell on July 7th, after slight resistance, practically completing our possession of the Usambara Railway, although some bush fighting was still required to clear the district of small bodies of the enemy.

Prior to this it had become evident that the Germans intended to retire on the Central Railway, via Handeni, and General Smuts with his main column crossed the Pangani in pursuit at the end of May. The advance was on a parallel line with that taken by van Deventer but 120 miles further east. This column captured Handeni (June 20th), situated at the head of a light railway and defeated the Germans at Lukigura River (June 24th) after an advance of about 200 miles. Difficulties of transport and sickness made a halt necessary, and the British force remained encamped at the foot of the Nguru Mountains till early in August.

van Deventer now moved forward again (June 24th), seized Dodoma, 85 miles to the south, the first point reached on the Central Railway and commenced to push the Germans along the line eastward towards Mpapwa and westward towards Kilimatinde, both of which he occupied in due course. A further advance eastward to Kilossa (taken August 22nd) brought van Deventer into touch with the British main column who had fought its way from the Lukigura, across the Wami River (August 18th), dislodging the enemy force from the Nguru Mountains.

Part of the defeated forces joined the German troops resisting van Deventer's eastward advance along the railway and assisted in the stubborn resistance he encountered at Kilossa (captured August 22nd); the main body retreated from the Nguru Mountains to Morogoro, the last point held by the Germans on this section of the railway and their provisional seat of Government. This important town was occupied by the British on August 26th, and the remnant of the German forces escaped southward to the Uluguru Mountains where preparations for a determined stand had been made. The German force from Kilossa had also retreated south towards Mahenge.

Without any halt to recuperate and to replenish the almost exhausted transport General Smuts continued the pursuit into the mountains , from which the Germans were driven to Kissaki on the Mgeta River. This position was captured on September 15th, and the enemy retired to a defensive line between the Mgeta and Rufiji Rivers, when, pending the reorganization of the attacking forces he was left unmolested.

The capture of the port of Tanga on July 7th brought the naval and military forces into close touch for the first time; an advance was made by combined forces to the southward, the ports of Pangani, Sadani (August 1st), and Bagamoyo (August 15th) were taken, and on September 4th, Dar-es-Salaam, the former seat of Government, surrendered. Naval forces completed the occupation of the coast line by the capture of Kilwa (September 7th), Lindi and Mikindani (September 16th), and Kiswere (September 18th).

Meanwhile a Belgian force about 10,000 strong, under General Tombeur, had seized Usumbura, at the head of Lake Tanganyika on June 8th and, pushing forward, had, in conjunction with the British, cleared the enemy from between the two lakes and completed the occupation of the lakes themselves, the British capturing Mwanza, on Lake Victoria (July 14th-15th), and the Belgians Ujiji and Kigoma, on Lake Tanganyika (July 29th) at the lake end of the Central Railway. (For naval fighting in the lake, see p.672). Rolling stock was brought across the lake from the Belgian Congo terminus at Albertville and a systematic advance along the line to Tabora commenced. A Belgian column from Ruanda on the N.E.; the British from Mwanza, due N., and a second British force starting from Kirando, a lake port 220 miles south-west of Tabora, cooperated in this movement. After considerable fighting Tabora fell on September 11th.

In the South-West the third attacking force, under General Northey, had cleared the frontier between Lakes Tanganyika and Nyasa of the enemy by the end of May, captured New Langenburg on June 8th, 1916, and Bismarcksburg at the foot of Lake Tanganyika. The force then advanced in a N.W. direction through Malangali (where the Germans were routed "in a brilliant little action" July 24th), on Iringa, occupied August 29th, a military station about 160 miles from New Langenburg and 120 miles south of the Central Railway.

Summing up the position in October, 1916, General Smuts wrote, "with the exception of the Mahenge Plateau they have lost every healthy or valuable part of their Colony".

The effect of climate on the health of the troops, the losses of animals and the bad state of the wheeled transport necessitated a thorough and prolonged rest and refit. It was decided to send home all white troops affected by the climate with the result that nearly 12,000 were evacuated. Kilwa, a port south of the Rufiji position was prepared as a base and a considerable force transported there by sea.

First expansion in the British period

Paper III. Urban Development & the Growth of Communications

The first expansion in the British period was the Babati Road area, laid out as a commercial area on the present market site, surrounded by dwelling sites which were taken up by immigrant Tanzanians who built typical 'Swahili' houses with mud walls and thatched roofs.

By 1934 the main Babati Road lay out had by no means been fully taken up, there were large gaps towards the station, which itself had been built on arrival of the railway in 1929. Water was drawn from the rivers running throught the town; the only piped supply was laid on privately by the New Arusha Hotel. Sanitation was by bucket, collected by gangs of prisoners.

The next expansion was the low density dwelling area to the east, including the golf course. To a sociologist it appeared difficult to justify the eviction of peasant ciltivators living at a density of over 1000 to the square mile to give Europeans space to knock a small rubber ball around. But the town planners pointed out the desirability of having an open area between the low density housing and the peasant cultivation to control the spread of disease, particularly Malaria!.

Arusha occupied by the British

Arusha was occupied by the British on March 20th, 1916.

Southward from Arusha

The official history reported: 'He [Smuts] resolved accordingly while the greater part of his force would have to stand fast along the Ruvu River during the rains, to detach the new 2nd Division under Major-General van Deventer, which was to move southwards towards Kondoa-Irangi and the Central Railway.

This expedition, numbering 1,200 mounted men, plus 8600 artillery and infantry moved southward from Arusha on April 4, 1916, on the start of what was subsequently described as 'a hell of a journey'. Never have local Weather prophets been more wrong. It rained and it rained and it rained.

Kenyon Painter invests in Arusha

After German East Africa became Tanganyika, one of its most significant investors was Kenyon Painter, an Ohio entrepreneur who first came to Arusha on a safari in 1907. He bought 11,000 acres of land outside the town and developed the region's premier coffee estate. He gave the town its first post office, built a church, a hospital, and then an advanced coffee research center at a place called Tengeru, sixteen miles from Arusha. Painter invested eleven million dollars in and around Arusha. His single storey New Arusha Hotel was one of the regions's most noted landmarks, and was headquarters for the Tanganyika Tours and Safaris Company.

British Commonwealth Postmarks

Attached are lists of villages and other offices where you may find a circular date stamp. Well, most are circular and almost all are dated. The lists are loosely arranged as follows:

Name as it appears in an early cancel or in the majority of cancels. Many town names, especially in Africa and Asia, have a number of spellings in English. These are ignored. But, if the town name changed significantly, the newer name is in parentheses. Names often changed because of confusing same or similar names in the same colony.

Also, independence led to de-Anglicization, especially if the town name included words such as "fort". If the town is a post office outside of the colony but administered by the colony, that is indicated.

Next is the earliest date "known" of a dated cancel or, sometimes the date of opening. If not from literature, then from my collection. Sadly, most early dates from my collection are not that early.

Then there are letter or numeral killers used alone or in conjunction with a date stamp. Sometimes several different numbers were used, perhaps in different styles. This is a huge field, only touched on here.

Lastly, the location of the village is given (or will later be given) by latitude and longitude. Sometimes this is only approximate, variables including inaccurate old maps, inaccurate new maps, moving of towns, confusion over similar town names, quirky software and my own clerical errors.

The lists are a place to get started. They are incomplete, the degree depending on what literature is available to the author. Focus is on villages with post offices around the turn of the century without attempting to include newer offices. The cut-off date for each colony varies, depending on manageability of the number of offices.

Many of the village marks are rare. Occasionally, only a single example is known. Some offices were open only a few months and have disappeared from modern maps.

Mount Meru Hospital Rehabilitation CommitteeMount Meru Hospital was built in 1926 as a military hospital for treatment of causalities in the first world war during Germany colonial in Tanganyika.

Since then it has remained as a regional hospital, and since no any major renovation has been done since it was built, all the buildings there are in bad condition.

The hospital now serves more than 1.6 million residents of Arusha and other visitors who come to Arusha for various reasons including meeting, business, Tourists e.t.c

REHABILITATION PLANS

Arusha regional commissioner Mr. Daniel Ole Njoolay formed a rehabilitation committee and on 29th November 1996 HE Prime Minister Mr. Fredrick T. Sumaye inaugurated this rehabilitation committee.

The first phrase which involved Arusha resident, companies and other organizations who contributed funds and material was completed on 28th February 1998 costing about US $ 130,500/=

The second phase which will cost not less than US $ 111,000/= started on 30th march 1998. That is why we request all Arusha residents from anywhere to contribute in order to reach this goal. Also all other well wishes are welcome.

Arusha is a military station

Arusha, 4,732 ft., 271 m. from Tanga, pop. about 350 (Bloem’s Hotel), is a military station (K.A.R.) with two missions, and is the business centre of a district located on the slopes of Mount Meru, with a considerable white population. In fact, owing to the more generous rainfall on the northern side, the slopes of the lesser mountain support the larger population of the two. In both cases white settlement is hampered by the large number of natives already on the land.

A road (light cars, dry weather only)

A road (light cars, dry weather only) leads to the S.W. from Arusha to Kondoa Irangi, 167m. and Dodoma, 209m. on the E.A. Central Rly., and thence to Mwaya on Lake Nyasa. 728m. total, and a road runs N. to Longido, 52m., Kajiado, 120m., and Nairobi, 180m. total to the N.

It is proposed to continue the road from Arusha to Kondoa Irangi and Dodoma and the East African Central Railway, i.e. a distance of about 280m. from Moshi.

The soil of the surrounding district is mainly volcanic ash, of great fertility, capable of producing magnificent crops of coffee, maize and cottonDenys had planned that the safari should depart promptly at 9 A.M. on the morning of 14 November but by 9.05 A.M. he abandoned all ideas of travelling by road to Kajiado in Maasailand. The rains had started with a vengeance and they would simply not get through to their first camp. Hurriedly alternative plans were made for a freight train to take the party instead.

At 2 P.M. the lorries and other vehicles were loaded on to the train. In this highly unorthodox manner the hunters began their safari. They were planning to move southwards to Longido, on to Arusha, west to Babati to the lake of that name where the Prince hoped for good duckshooting - thence to Kondoa-Irangi, Dodoma and Iringi moving westward to Mwenzo and Abercorn to Lake Tanganyika. The rains continued to be phenomenally heavy, which made camping slightly precarious.The extension of the railway from Moshi to Arusha was completed in 1929. [the line from Tanga to Moshi was started in 1891 by the Germans and completed in 1911].

Arusha: A Brochure of the Northern Province and its Capital Town

Front CoverPublished on the occassion of the opening of the Railway on 5th December 1929, by His Excellency Sir Donald Cameron, K.C.M.C., K.B.E., and to commemorate the First Session of the Legislative Council of the Tanganyika Territory at Arusha.

Arusha: A Brochure of the Northern Province and its Capital Town

ForewordLooking back a short space of years, to that period immediately after the war, Arusha was scarce a hamlet. Shops were few; garages and motor cars not at all. Ox-drawn waggons lumbered along the road to the railhead at Moshi, the journey occupying sometimes more than a week. Arusha was 'in the blue' almost unheard of, but not unsung, for those who had the opportunity of seeing the fertile slopes, the running streams, then unbridged, never tired of praising the scenery and the climate. Thus it was that a few intending settlers came and saw, and having seen staked their claims and are to-day the happy owners of beautiful homesteads and flourishing plantations. Those who see it to-day, with its railway just completed, its up-to-date hotel and its stores, see but the half completed dream of the early settlers. Floreat Arusha !

Arusha: A Brochure of the Northern Province and its Capital Town

A smiling Pool on Gen. Boyd-Moss's Estate Ngongongare, ArushaArusha: A Brochure of the Northern Province and its Capital Town

Geographical and other featuresArusha is situate approximately 3' South Lat. and 37' East Long. It is exactly midway between Cairo and Cape Town and is territorially the centre of Tanganyika, Kenya and Uganda.

The altitude of the township is 4,613 feet above sea level and the surrounding country varies between 3,000 and 4,000 feet. As a background to the township Mount Meru towers its 14,960 feet into-azure skies and-along its slopes are dotted plantations and the huts and. groves of the Warusha and Wameru tribes.

The maximum temperature ranges between 70 and 80 degrees fh. and the minimum between 50 and 60 degrees fh. The hotest months are January and February, and heat is dissipated by the monsoon or " bigrains" commencing about 25th of March. The coldest Weather is experienced from June to August, then follows a spell of mildly warm Weather which continue through the "small rains."

The rainfall is approximately 45 inches for the year, 75 per cent. of which fall during the " big rains."

Established 1869.

Agricultural Implements and Machinery. Tractors. Coffee Macliincry. Dairy Supplies.

Engines and Engineering Supplies. Windmills. Turbines. Pumps.

Hydraulic Rams. Hardware, etc.

A Firm that has given Satisfaction for over 60 years.

Arusha as a Coffee-growing DistrictExisting Plantations ars mainly situated on the Southern slopes of Mount Meru (14,960 ft.), but excellent plantations have also been established on the Western, Northsrn and Eastern Slopes where, on account of soil differences, it was at one time thought Coffee would not thrive. This fallacy has been disproved by the very fine plantations now existing, and with it has been exploded the belief that Coffee would only grow in what was at one time known as the " Coffee Belt." This belt is perhaps still the best producing area on account of the rainfall it enjoys and also on account of its very generous water supply from many permanent rivers.

From the Eastern end of the mountain, the base of which is approximately twenty miles wide, there are the Maji ya Chai, the Usa, the Magadorisho, the Tengeru, the Malala, the Magameru, the Nduruma, the Kidjenji, the Themi [Temi], the Naru, the Narok, the Burka and the Engare OI'motonyi, which cross the main road from Moshi. Higher up in the mountain there are tributaries feeding these main streams, making this area the best watered in East Africa.

This "belt" is, however, not now the exclusive Coffee-growing area that it was. Plantations having been established as far afield as Mbugwe (near Lake Manyara), Babati, Ndereda and near Mbulu; Eighty to One Hundred and Fifty miles west of Arusha, while on the southern slopes of the Mondul range, about twenty-five miles west of Arusha, there is an excellent plantation.

The type of Coffee grown is Arabica; Mocha, and Blue Mountain varieties predominating, but a comparitively new variety known as "Kent's Hybrid" is finding favour and many planters are now planting this variety for its disease resisting qualities.

One great advantage to the young planter is that Coffee in this district bears its first fly-crop at about 2 1/2 years and at 3 1/2 years a crop which in cases have reached as high as 3/4 of a ton of parchment to the acre, while subsequent crops have reached the high-water mark of 1 1/4 tons of parchment to the acre. Such heavy bearing, however, it is advocated should be discouraged, as the trees in after years may suffer, but good soil, altitude and rainfall, or the lack of it, are factors which are largely responsible for differences of opinion in matters concerning Coffee-growing. It is well-known, however, that given the necessary plant food, good rains, etc., the Coffee tree is a most prolific bearer.

It is not intended here to go into the capital necessary to establish a Coffee Plantation, as so much depends on the land to be cleared and indeed on the individual himself, that it is only possible to say that a general figure of £5,000 is quoted as being sufficient in ordinary circumstances to acquire land and to plant up and bring to the bearing stage an area which should bring the investor a good return on the capital outlay, plus a good living, and there is, of course, also the appreciation of land values.

It will be readily understood that a District so prolific for Coffee-growing is also suited to Fruit, and indeed to any plant life. Citrus may be said to almost grow wild, while Tomatoes once planted reappear after the first rains as a weed. With Coffee as the main crop and with transport difficulties in the past, perhaps insufficient attention has been given in the past to Fruit Culture, but where the settler has had an eye on the future, there are fine orchards containing Orange, Lemon, Fig, Guava, Avocado Pear, Apple, Plum, Peach, Lauquat, Paw-paw, Mulberries, Grapes, etc., in flourishing condition, while Strawberries are equal to the best. The Banana is even more prolific than Coffee and forms the chief diet of the local indigenous population.

Roses are generally in bloom the year round and horticulturists will find a veritable Eden in Arusha.

Hitherto planters and settlers have expended all their energies in establishing their plantations and farms, but as these are brought to fruition, fine homesteads are being erected; green lawns appear and a 'little piece of England' is transplanted under tropic skies.

Perhaps much of the equable climatic conditions enjoyed in Arusha are due to the vast snow-capped Mount Kilimanjaro (19,760 ft.), the highest mountain in Africa, which lies due East and from whose eternal snows the pravailing winds waft a delightfully cool and health-giving breeze.The New Arusha HotelIf you wish to have a real enjoyable holiday, then go to Arusha and stay at the New Arusha Hotel, where you will obtain Hot and Cold Water in all Bed-rooms, Modern Sanitation, Teak Dancing Floor, Electric Light and really excellent food as well as Golf. Tennis, Big Game and Bird shooting.

Sisal and Maize find favour on Arusha PlainsSisal-growing is a coming industry in Arusha and the vast plain lying ' directly south of Mount Meru and bounded in the north by the railway, is imminently suited for Sisal culture. Here there are vast level stretches of land which requires very little clearing and thus saves much capital expenditure. There is ample water, especially in the Kikuletwa River below the confluences of the Maji ya Chai, Usa, Magadorisho, Tengeru and Malala rivers, and there are similar facilities on the Loldiloi below the confluence of the Themi and Kidjenji rivers. Big Sisal interests are already planting up their holdings in this area.

Maize is also a prolific bearer in the district and 15 bags to the-acre may be said to be a good average crop. During 1929 an unprecedented drought was experienced in the low-lying parts of the district and the crop generally was a failure, but in the higher regions around Meru and Kilimanjaro the crop was an excellent one.

Arusha holds the Cup for the best District Coffee Exhibit at the Agricultural and Horticultural Society of Kenya Show at Nairobi in 1928.

The Hunter's ParadiseIt is safe to say that Tanganyika holds a front place among our East African Colonies for the number and variety of its game animals. The belt from Tanga through to Lake Victoria is where game is most numerous. There is an abundance of the commoner antelope, and in certain parts the rarer species such as the Greater and Lesser Kudu, Gerenuk, etc., are still fairly plentiful. Big game like the Elephant, Rhinocerous, Lion and Buffalo, all of which hold for the hunter a new thrill and experience, are to be found in this area in such a variety of country and cover that the Hunting of no two animals is ever alike.

Here the hunter passes through most interesting country; Kilimanjaro with its snow-capped dome, running streams and dense forests, across the plains to the Natron Lakes and the Great Rift Wall with its volcanic formation and on to the great Crater, Ngorongoro. In his travels he will come into contact with some of the most interesting and picturesque tribes that inhabit Africa such as the Masai, Wambulu, etc., each with their own quaint customs and histories.

The Ngorongoro Crater, the greatest crater in the world, measuring approximately 12 miles in diameter, seen from the Mbulu side, is a delight to the eye with its teeming herds of game ; Wildebeest alone running into tens of thousands. This scene conveys to one the idea of a great National Park. Nature has provided the crater with a precipitous rock fence for tns most part and with lakes and streams to slake the thirst of the great game herds which inhabit it. The unalienated part of the crater is now a complete game reserve in which a great variety of game is to be found such as Rhinoceros, Hippopotamus, Lion, and all the smaller fry. The Elephant although not in the crater is to be found in the forests nearby.

The Serengetti Plains lying away to the northwest of the crater holds its full share of animal life and here the sportsman has the widest possible choice of trophies. The Lion in this area holds full sway and is still to be seen in troops of from ten to twenty. Recently, Serengetti and Lion pictures have become synonymous. The commoner species of game are here in abundance and the plains are second only to the crater for game concentration. The country lying between the Grumeti River - Orangi River and the Mbalangeti from Lake Victoria to the Mou-Kilimafetha Road has recently been declared a game reserve.

Game animals that inhabit the northern area are well protected an'd their existence is assured to posterity by the great game sanctuaries and regulations which govern the Hunting or photographing of game.

In the Northern area there are six complete reserves and two closed areas. These are as follows:

(1) Kilimanjaro.

(2) Mount Meru.

(3) Lake Natron

(4) Northern Railway.

(5) Ngorongoro.

(6). Serengetti.

The closed areas are Pienaar's Heights, near Babati and Sangessa Steppe in the Kondoa district. The boundaries for these are laid down in the Game Preservation Ordinance No. 41 of 1921. There are, however, vast areas open to the hunter and the abovementioned sanctuaries do not in any way detract from the available sport which the Northern Tanganyika has to offer.

To hunt the Black Rhinoceros in the Northern Province it is now necessary to hold a Governor's Licence, the fee for which is 150/-. This entitles the holder to hunt one male Rhinoceros. Elephant, Giraffe, and Rhinoceros Licences may only be issued to holders of full game licences.

Now that the Railway is through to Arusha it is not too much to hope that with the assistance of a healthy public opinion the Sanya Plains may become restocked with game which would be a great source of interest and an attraction to the traveller visiting these parts.

Settlement and Projected RailwaysAlthough the areas immediately around Kilimanjaro and Meru are fairly well settled, it is by no means closely settled and there are still areas unused and which may become available for alienation.

There are however, definite areas open to settlers in the "Ufiome Triangle" and Mbulu, and these areas are fast becoming settled. There is little doubt that at no distant future these districts will be served by a railway connecting Arusha with the Central Line.

Arusha, there is little doubt, will not remain the railhead for any great period. Government have in view a connection with the Central Line, but whether this projected line will run via Mbugwe, Kondoa Irangi and Dodoma or via Mbugwe, Singida and Manyoni, is at present not decided on. Gen. Hammond and the General Manager of the Tanganyika Railways recently discussed the projected line with local public bodies who were in favour of the latter route.

In either case the projected line will tap the rich "Ufiome Triangle" and the highlands west of the Rift Valley escarpment. Fifty to Sixty farms have been taken up in recent years in the sub-district of Mbulu, both above and below the escarpment.

There is also under consideration a branch from the Moshi-Arusha line to Engare Nairobi on the western slopes of Mount Kilimanjaro, and such line it is hoped, will later be joined with the Kenya and Uganda Railway near Kajiado, thus shortening the north and South route considerably and making direct communication with the Kenya capital.

The best traditions of British sportmanship is followed in Arusha and the Northern Province. Arusha itself has two Rugby Football Clubs and a team for the dribbling code, as well as a Cricket Eleven. There are also a Rifle Club and a Tennis Club while a Golf Course is being prepared on the local Aerodrome.

Moshi is not behind Arusha in Sport, and there is always a friendly rivalry between these two towns in all forms of Sport.

Vegatables Grown in Arusha"The 18" rule gives some idea of their size"One is struck by the low incidence of tropical diseases prevalent in the Township. Malaria is definitely uncommon and the Town is not ringed around at close contact with a highly 'infective native population and although "Anopheline" mosquitos are not unknown, their main breeding ground is known and can consequently be dealt with. An old adage "it is better to be safe than sorry" should be remembered in connection with the use of mosquito nets. Other of the more common tropical diseases are conspicuous by their absence in the Township.

Certain persons when they first arrive in Arusha may be under the impression that the place does not suit them but I think that most people require a short time to adjust themselves to the altitude; I know that when I first went to Tabora from Dar-es-Salaam my nose bled.

The water and food supply of Arusha is good and adequate with the exception of milk but it is hoped that early next year a definite control will be put over the native milk supply.

The appointment of a European Sanitary Inspector in Arusha has done and will do much for the Sanitation of the Township. Arusha i,s a young place and before a few years are past many of its primitive featues e.g. the carriage of water in tins from the springs to the houses will be done away with and these things accomplished there is no reason why Arusha with its cool climate (blankets always required at night) should not be a resort for recuperation from the depressions of the coast and the ills of other townships.

The Usa Planters AssociationThe Usa Planters Association which boasts a large and active membership under the Presidency of General Boyd-Moss, C.M.G., D.S.O., has formed an Angling Society, and intends to stock the Usa and Chai Rivers with Trout; its Rifle Association with Major Russell, O.B.E., M.C.,as Chairman, has built its own Range, and in Competition Shooting is fast becoming a force to be reckoned with.

Looking down towards the Masai Reserve in the South and South-east, one sees the valley of the Kikuletwa, an area comprising roughly a quarter of a million acres, rich in possibilities and crying out for development. Approximately. 60,000 acres have already been alienated and Sisal planting has commenced by three large Companies.

It is to this fertile land of volcanic ash that many settlers are looking for the future of the whole of the Usa area, one thinks, not without justification, for Sisal can be produced more cheaply there than in heavily wooded country which requires expensive clearing.

Time will prove as to whether ones faith has been groundless, but no matter how unkind nature may prove in the future, she will have a tremendous barrier to break down, that of unbounded optimism, and the faith of the Usa Settlers in the future of their Area.

Ionides: a precocious conservationist

Ionides - or "Iodine", as he came to be known throughout East Africa - has been called "the father of the Selous" by no less an authority then Brian Nicholson. A former British Army officer turned ivory hunter, he was briefly a white hunter working out of Arusha in the 1930, then joined the game department in southeastern Tanganyika in 1933. Although he continued his avid hunting, collecting rare species as far away as the Sudan and Abyssinia, Ionides was a precocious conservationist.Another stimulus to Arusha's development

Paper III. Urban Development & the Growth of Communications

Another stimulus to Arusha's development was its good position as a tourist centre. As early as 1922 a party came by car from Kenya and set of with porters to the Ngorongoro area. Another came in 1923. There are several books and unpublished diaries describing these early safaris. But the more signficant development occurred in the early 1930's when the making of the road over the Ngorongoro and to the Serengeti enabled Ray Ulyate, the proprietor of the New Arusha Hotel, to organise safaris to the Serengeti where lions were attracted by meat to approach closely to vehicles to permit close-up phototography. Foolish tricks were indulged in, such as tugs-of-war with lions holding a lump of meat at the end of a rope, or even being tempted to jump on the backs of open trucks. These practices were controlled when a Game Ranger was posted to Banagi.

There was considerable incursion from Kenya in the pre-war period, both through Arusha and directly to the Serengeti via Clyne's [Klein's] camp, named after an early white hunter.

First African Trip

Before Hemingway made it to Africa, he had been wounded in the First World War, driving an ambulance at the Italian front; he had earned a living as a journalist; married Hadley Richardson; lived in Paris, where he mixed with the likes of F Scott Fitzgerald and James Joyce; been seduced by Spain and the bullfight; divorced Hadley and married Pauline Pfeiffer, a young Vogue reporter whom he met in Paris. By 1933, he had gained an international reputation as a rising star in the literary firmament. Now he was ready for a new adventure; now he was ready for Africa.

Hemingway, his wife Pauline, and Charles Thompson – his friend from his home in Key West – set sail from Marseilles on 22 November 1933. Seventeen slow, sick, rainy days later they arrived in Mombasa, a town one of Hemingway's biographers, Michael Reynolds, described as "the lush green island of Mombasa with its huge-trunked baobab trees, coconut palms, white lime-washed houses, shaded verandahs, shuttered windows, palm-thatched roofs and ebony faces".The bustling metropolis I drove through could not have changed more.

Hemingway travelled by train on the route informally known as the Lunatic Express from Mombasa to Machakos to stay at Potha Hill, the home of the legendary white hunter Philip Percival, who was to lead the safari. Hemingway was to admire him all his life, and immortalised him as the gentle but commanding Pop in the book Green Hills of Africa.

Hemingway spent his stay at Machakos getting used to the altitude, making preparations and getting his eye in for the forthcoming hunting. On 20 December 1933, Hemingway's safari set off for the Tanganyika border. They pushed on through the customs post at Namanga, spent a last night of luxury in Arusha before finally reaching the great Rift Valley, moving up to Lake Manyara and the Ngorongoro game reserve. From the top of the rift wall Hemingway could see "the heavy forest below the wall, and the long, dried-up edged shine of Lake Manyara rose-coloured at one end with a half million tiny dots that were flamingos". The description glows with a sense of wonder that was easy to share as I nibbled biltong on the road from Arusha.

Hemingway's awed aesthetic appreciation of the game sits uneasily with his desire to shoot it dead. Green Hills of Africa is structured around his all-consuming pursuit of the elusive greater kudu. When he finally succeeds, he rhapsodises over the animal: "I looked at him, big, long-legged, a smooth grey with the white stripes and the great, curling, sweeping horns, brown as walnut meats, and ivory pointed, at the big ears and the great, lovely heavy maned neck, the white chevron between his eyes and the white muzzle and I stooped over and touched him to try to believe it... he smelled sweet and lovely like the breath of cattle and the odour of thyme and rain."

The mainspring for Hemingway's greatest African story, The Snows of Kilimanjaro, however, was a far from pleasurable experience. The safari, as Hemingway presents it, was a happy occasion, but there was one negative – amoebic dysentery, a debilitating illness. Hemingway could not continue hunting, and Percival decided he needed hospital treatment. The plane which came to take him to Arusha passed the amazing snow-capped peaks of Kilimanjaro on the way.

Here is the source of one of Hemingway's most autobiographical tales: the almost actionless account of a writer who has wasted his talent, who has given himself up to a life of luxury, living off his rich wife, who is dying slowly of gangrene in the shadow of the great mountain, recalling all the experiences he should have written down and now never will.Motor Arrangements at Arusha Season June/October and December/March. European . . .

Season June/October and December/March. European clothes can be worn - a sun helmet is essential.

Chauffeurs' Expenses. Shs 20/- for each night spent away from Arusha must be added.

Booking Instructions. Visitors should endeavour to communicate their requirements to Ray R. Ulyate, who is proprietor of the various hostels on the scenic route and who undertakes to provide transport at the prices stated in the schedule.

Ngorongoro - the game filled crater World's most magnificent Natural Game . . .

World's most magnificent Natural Game Reserve - Home of Countless Herds.

The world to-day is, for the most part, settled and civilised. The jaded town-dweller,seeking relief from jangled nerves, looks in vain at the merits of this or that tourist playground whose attractions are so temptingly displayed in muli-coloured pamphlets. Everywhere he sees the same jostle of civilization, the same unending stream of motor traffic, the same crowded beaches.

What he longs for is to get off the beaten track, to find a place where life flows gently by, where he can combine the charm of the unkown with the comfort which modern travel can bring ; where he can revel in the joys of 'safari', or rest his eyes on the illimitable vastness and grandeur of Africa's horizons ; where he can enjoy the invigourating crispness of Africa's highlands, vivid with sunshine, and sense the glory of the African night.

To such a man East Africa makes its confident appeal, offering him all and more than his heart desires. And in no part of East Africa is there to be found, combined within such a short range, so many of the delights of an African holiday as at Arusha. Nestling in delightful surroundings at the foot of Mount Meru (14,995ft), cooled by breezes from the ice-packs of Kilimanjaro (19,300ft), the highest mountain in Africa, and within easy reach of the world's greatest big-game districts, it is an ideal centre from which to see the real Africa.

The Effect of Civilization in the Land of Big Game

The Effect of Civilization in the Land of Big Game

Dear Sir,

Civilization is rapidly extending its influence throughout the world, bringing new comforts and pleasures, at the same time many of the old things which have existed throughout the ages are quickly giving place to the new order. Has the thought ever occurred to you that in a comparatively short space of time, wild life as we know it, in this generation, will have ceased to exist. Undoubtably with a certain amount of care and preservation it will be kept going artificially for a space of time, but at its best it will only be a temporary measure.

This generation to which you and I belong is going through a period of transition, a period which will stand out in the history of the world, where the last of the old and the beginning of the new overlap.

ARE YOU AVAILING YOURSELF OF THIS OPPORTUNITY?

In many ways it is fortunate that this is so, for we have the opportunity which all the money in the world will not buy for future generations, of visiting Africa, and seeing for ourselves the wildlife as it has existed throughout the ages. This opportunity is available to this generation, after that, civilization willhave extended its arms and embraced all,and these things will be no more. On the other hand civilization and all that it means has made it possible for us to travel witht he maximum of comfort to Arusha, in East Africa, and accompish in a few weeks at a comparitively small cost what only a few years ago would have necessitated a long and tedious journey running into many months. Places can now be visited in a few hours as compared to weeks spent on the same thing only a few short years ago.

Arusha is in the centre of this big game country and you should arrange to go there for your next trip. You will find it so utterly different to all you have seen in the past, and it will certainly afford you something to talk about.

Experienced White Hunters can always be obtained and you need bring nothing more than your clothing, or if desired, a favourite rifle. Everything else can be obtained on the spot at much less cost than the usual outfit can be bought for in countries where it is not in demand.

Assuring you that everything will be done to make your visit one which you will always remember, and which will afford you the utmost pleasure and interest.

We are, dear Sir,

Yours faithfully,

The Management,

NEW ARUSHA HOTEL

"Were there two Arusha Hotels in the early Nineties?"

The Arusha Hotel's family legend confusion 'Blooms' out again

"Were there two Arusha Hotels in the early Nineties?"

The legend behind The Arusha Hotel still goes on, but so is the confusion. This week, the great grand daughter of the person believed to have been the hotel's original owner, appeared in Arusha after traveling all the way from Canada to re-discover the former dwelling place for her earliest family members, tracing the family tree in the process.

Dana Bloom aged 26, is a Toronto-based, practicing lawyer, whose great grand father, Goodall Bloom together with his wife, Mrs Jane Bloom, then hailing from Manchester, England, is said to have owned and operated The Arusha Hotel since it was established in 1894, then standing as a twelve roomed, mud-walled, hut-like Inn, then known as the 'Bloom's Hotel.'

During those days, both Mr and Mrs Bloom used to live at the hotel premises, receiving and catering for their guests just like the old, road-side Inns, that have been immortalized in Charles Dickens' novels, for ages.

The couple's first born, named Jack Bloom, died in 1909 aged only 2 years old and was buried within the hotel grounds. This grave was among the landmarks that Dana managed to discover during her recent visit to The Arusha Hotel, early this week. Her story goes:

" In 1937 my grandfather, Algy Bloom traveled from England to come and visit his uncle, Mr Goodall Bloom who was running a hotel in Arusha town of Tanganyika." Apparently, Dana's grandmother, who was also on the trip, had collected a number of old letters and photographs that were taken in Arusha in the early days and kept them in her chest.

In addition to the hotel, the Blooms, were also said to have bought Selian coffee estate in the 50s. The couple had two sons; Judah and Poli. The former, Captain Judah Bloom was to run the estate until his death in 1957.

These souvenirs were only to be discovered at the turn of the new Millennium, about six years ago when the grandmother, Doris Bloom died. Dana's father, Brian Bloom who had by then already retired in Toronto Canada, flew back to England and collected all his mother's belongings, taking them to Canada.

"So I was going through my late grandmother's things and suddenly I came across those old pictures, some handwritten, mailed letters and I discovered The Arusha Hotel's family legend in which I happen to be part of," said Dana. "After the findings, I went to the Internet and searched for more information and here I am!"

With a compass being its trademark, The Arusha Hotel shouldn't be a difficult place to find, especially being located at the 'center point' between Cape Town and Cairo, but did Dana and her husband, Robert Klein (29) discover the right hotel?

Was there another 'Arusha Hotel?'

Raymond and Marjorie Ulyate, whose families were part of the original settlers that landed in South Africa in 1820 are on the other hand, said to be the original owners of The Arusha Hotel. Marjorie Borissow, who lives in Australia, is yet another grand daughter of this other 'former owner' and she also has her own story to tell as well:

"My grandfather and his family then went on and became some of the first pioneers around Kijabe in Kenya. Grandpa started taking people out on safari in the early 1900's. He worked for Newlands & Tarlton He even gets a mention in Theodore Roosevelt's Book Äfrican Game Trails" That was on the safari in 1910 ."

Grandpa bought Meru Estate near Lake Duluti after the first world war. When enemy property farms were being sold (German). They had that until one Mr K V Painter who was an American persuaded him to sell the farm and take over the 'New Arusha Hotel!"

According to Marjorie, the original 'Arusha Hotel' was built opposite the "old man Blooms Arusha hotel!" Now her statement indicates that, there should have been two hotels that were located on the same grounds. The Blooms Hotel dates back to 1894. What about the Ray Ulyate's hotel?

"Reading from some of my Mum's notes." Says Marjorie. "She remembers that they had The Prince of Wales (first name in the visitors book) attended the opening ball in 1928. So I guess it was around this time when the hotel opened!"

Dodoma to Arusha

Driving north from Dodoma was all new country for me. After the first 10 miles out the cultivated areas ceased and the road then passed through broken country, well wooded with 'Miombo' trees (Latin name is Brachystegia, but which one of the 30 different species ????? ). After passing through that five mile belt of forest the landscape changed completely to dry scrub and thorn bush, uninhabited, to the passing motorist. (But 7 years later I was to discover otherwise?). At about 80 miles from Dodoma the large native settlement named Kelema was reached. Here, four or five native dukas (shops) sold a miscellaneous assortment of goods, mainly cloth and local foodstuffs, My only purchase was a hand of bananas to munch on the way. Judging by a few remarks, I gathered some of our vehicles had also stopped there, so the convoy was not wholly ‘in convoy’! So far, on the journey, only two stops had been made to sort out minor mechanical troubles on a couple of vehicles. From Kelema, for the next 30 miles, onwards, the area was thickly populated by the Irangi tribe. The land is fairly hilly and scarred with soil erosion gullies, some measuring hundreds of feet wide. Many 'sand rivers' crossed the road which could be a great hazard to motorists when the normally dry riverbeds are in full spate after a storm. At Kelema there is a very wide one, a quarter of a mile, which I know has claimed many vehicles driven by impatient motorists.

At exactly 100 miles from Dodoma I stopped, in the shade of a large baobab tree, to eat a few biscuits washed down with a bottle of warm 'pop'. Here, a road branched off, almost due west, down a slope for two miles into the small township of Kondoa Irangi. The District HQ for the Kondoa District. On the opposite side of the road there was a small lake with a fair population of wildfowl. By now the time had crept round to about 15.30 hours, so off we went continuing our journey, The countryside for the next 18 miles along the road was rather barren , over-populated, over-grazed, hilly, eroded and the only trees were baobabs. After passing through the Minor Settlement of Kolo, the road began to ascend into the hills known as Pienaar's Heights, so-named after a South African General who, during the 1914/18 war routed the enemy forcing them to retreat to Kondoa and beyond, However, history apart: Half way up the short escarpment was one stationary 'ambulance' or, in reality, a 2 ton Ford V8 lorry converted for passenger carrying, but on this occasion it had a load of medical equipment on board weighing less than a ton. I wondered how the contents in the boxes would survive after being bounced over miles of a 'corrugated' road surface? After struggling with various engine components for over an hour the thing eventualy started but firing on only 7 cylinders. As for the 8th, to hell with it. (my feverish cold taking over!). Off on the road again ascending to an altitude of 6,000 ft. above sea level and with darkness approaching rather quickly. There was a definite chill in the air and, to my sorrow, my British ‘warm' army great¬coat was, by now, in Bereko! There were more stops en route, but we eventually made it to the camp by 9.30 pm. The Mess cook had put aside a plateful of dinner for me, no doubt on Ali's instructions. Some kind soul gave me a stiff whisky. The tent was up and my campbed all ready to flop into. The CO came over to ask where I'd been, so told him! Whereupon, he withdrew. By the time I had swallowed my drink, eaten my dinner, performed my ablutions, my colleagues had retired to their respective nests so I did likewise, under three blankets in this cold spot, We were at an altitude of about 6,500 ft, asl.

Morning came round much too early but the cup of tea brought in by Ali at 6,15 am was most welcome, A busy morning began with breakfast at 7.30 am and a departure for Arusha at 8.30 am, about 130 miles away. My departure time, anybody’s guess! I scrounged as many spanners, screwdrivers etc. I could lay my hands on to deal with that wretched Ford lorry. One point I insisted on, the Bedford lorry, with its driver, would follow me, since I would be driving the 'wreck.', with the inexperienced driver sitting alongside. After cleaning all the fuel pipes, carburettor, the ignition system, petrol pump and anything else I could find, within reason, the engine actually fired on the fourth attempt. Like me, it coughed a lot and then picked up, sometimes on 7 cylinders, sometimes 8!

It was just after 11.00 am when I set forth. After nine miles, or so, the road descended to a much lower altitude and the area was flat apart from a few distant hills. The next minor settlement of note, was a place called Babati, with an extensive African population and about six Asian owned dukas - so I stopped close by to a large 'tin' (corrugated iron) duka and was welcomed in by its Asian owner. I was amazed at the variety of tinned provisions he stocked, also beer and soft drinks galore! So I treated myself to a Coca Cola straight from the fridge and a packet of savory biscuits. I also gave the two drivers shgs.2.00 each to buy themselves a meal as the chances of reaching Arusha in time for their evening meal with the mob was rather remote.

Arusha was still 110 miles away so as soon as possible after that short break, we were off, into a very warm afternoon. The Indian duka-wallah told me the main convoy had gone through about 10 am so, with luck, it should be 'home and dry' by 16,00 hours.

We made good progress for the next 50 miles through an area known as the Mbugwe 'flats' but when the undulating country was reached, more trouble. Being a hot afternoon the engine had been running at a higher temperature than usual but now, crawling up slight inclines in second gear the water boiled which made me suspect either the cylinder head was cracked or a 'blown' cylinder head gasket. Either way, I could do nothing about that, full stop! At the top of the slopes a halt was necessary to allow the engine cool down sufficiently before replenishing the water, which all took time. Bouncing along a flat stretch of road, in the dark, with the wooden bodywork and medical boxes creating a dreadful din there was almost an 'Incident on the Highway'? Unbeknown to me a car following in my wake of dust had been trying to pass but with all the noise I hadn't heard his dual car horns blaring forth. The first indication I got was from a bush on the roadside reflecting a strong light beam so I immediately pulled over to let the car pass. A few yards further along the road the car pulled up and out stepped a European male who beckoned me to stop. He strode over and, when he was a couple of feet away I wound down the window to be greeted with, in an Australian accent, a mouthful of abuse ending with " – you bastard"? Just what I needed! Momentarily, I was taken aback and just when I was about to give him a well directed punch in the face he stepped back realising that he wasn't speaking to an African lorry driver. I saw him later that evening in the hotel but he did not recognise me. Apparently, he was a high ranking official in the Govt. the Director of Lands and Mines! A pity he stepped away at the wrong moment before I could teach him a lesson in manners. However, the CO dealt with him on my behalf,

The ancient graveyards of Arusha

The In-Between World of M.G. Vassanji follows the author through the landscapes which have inspired many of his works; from the ancient graveyards of Arusha and other colonial outposts (the inspiration for The Book of Secrets, which won Vassanji his first Giller);